Top 10 similar words or synonyms for proračunljivi

palmatum    0.868540

roseland    0.865008

kumarini    0.863159

vjeveričasti    0.861293

praškasti    0.861045

sulphur    0.860909

južnosandžački    0.860335

gavijal    0.859372

antropoidi    0.858927

defektni    0.857282

Top 30 analogous words or synonyms for proračunljivi

Article Example
Proračunljiv broj U matematici i posebno u teoretskom računarstvu i matematičkoj logici, proračunljivi brojevi, isto poznati kao rekurzivni brojevi ili proračunljivi realni brojevi, su realni brojevi koji se mogu izračunati u bilo kojem željenom preciznošću sa konačnim algoritmom. Ekvivalentne defincije se mogu dati uz pomoć μ-rekurzije, Turingove mašine ili λ-računa kao formalna reprezantacija algoritma. Proračunljivi brojevi formiraju realno zatvoreno polje i mogu se koristiti umjesto realnih brojeva za mnoge, ali ne sve, matematičke svrhe.
Proračunljiv broj Proračunljivi brojevi obuhvataju mnogo specifičnih realnih brojeva koji se pojavljuju u praksi. Ovo uključuje algebarske brojeve ali isto tako i "e", "π" i mnoge druge transcendentne brojeve. I ako proračunljivi brojevi sadrže ove realne brojeve koje možemo izračunati ili aproksimirati, pretpostavka da su svi realni brojevi proračunljivi dovodi do znatno različitih zaključaka o realnim brojevima. Sasvim prirodno se nameće pitanje da li je moguće rasporediti čitav skup realnih brojeva i koristiti proračunljive projeve za cijelu matematiku. Ova ideja se stvara sa konstruktivističke tačke gledišta i razvijena je u, sa strane Erret Bishopa i Fred Richmana tako zvanoj, "Ruskoj školi" konstruktivne matematike.