Top 10 similar words or synonyms for prethistorijsko

bakarnog    0.814863

bronzano    0.812610

eneolita    0.811592

helenističko    0.808209

ledeno    0.805832

proljetno    0.801168

demografiji    0.788470

željezno    0.787284

kameno    0.786737

bakarno    0.785841

Top 30 analogous words or synonyms for prethistorijsko

Article Example
Emajl Tehnika emajla razvijala se već u prethistorijsko doba. Svoj najveći procvat doživjela je u srednjem vijeku u izradi crkvenih obrednih predmeta.
Golinjevo Još u davno prethistorijsko doba Golinjevo je bilo dobro naseljeno, na što upućuje postojanje refugija na gradinskom kompleksu Orlovača (iznad Velagića kuća) i Popova Glavica (iznad Mihaljevića kuća). Ove dvije gradine su, kako se pretpostavlja, kasnije služile Rimljanima. Nakon Ilira i Rimljana nastupilo je vrijeme rušilačkih provala Avara i Slavena koji nisu mimoišli ni ovaj kraj.
Ljubuški Pretpostavlja se da je ljubuški kraj, s obiljem vode, bogatstvom flore i faune bio nastanjem u prethistorijsko doba, o čemu svjedoče kameni, koštani i metalni nalazi, koji se čuvaju u muzeju Franjevačkoga samostana Humac, najstarijoj muzejskoj zbirci u Bosni i Hercegovini, osnovanom 1884. Prvi poznati stanovnici bili su Iliri, najvjerovatnije u početku Daorsi, koje su potisnuli ratoborni Ardijejci i Delmati. Od njih su ostale brojne grobne kamene gomile i utvrđene gradine po padinama i vrhuncima brda.
Ilustracija Ilustracija je veoma stara umjetnička forma. Njenu najstariju formu predstavlja prethistorijsko pećinsko slikarstvo i crteži. Stari Egipćani su pak kreirali religiozne prizore na papirusu. Kasnije, sa izumom pergamenta koji se pravio od janjeće i teleće kože ili neke druge životinje sa krznom, ilustrirani pergamenti su se izrađivali u doba Starog Rima u obliku svitaka. Kada je otkriven način slaganja listova u knjigama kakav danas poznajemo i koji je omogućio lakše čitanje i pregled, pojavile su se i nove tehnike poput minijature. Riječ minijatura u svojoj osnovi ima riječ "minio" - olovni oksid crvene boje uz pomoć kojeg su se ukrašavali počeci nekog teksta ili odjeljka u knjizi.
Rat svjetova (2005) Lawrence Brown je napisao: "Spielbergovu odluku da prikaže osvajače kao da su tu cijelo vrijeme, pokopani duboko pod zemljom, postavlja pitanja koja nisu postojala u Wellsovoj knjizi. U Spielbergovoj verziji, ovi su osvajači bili ovdje prije, u prethistorijsko doba. Ostavili su svoje strojeve duboko u podzemlju, i otišli. Zašto? Zašto ne preuzeti Zemlju tada? Spielberg ne daje odgovor, a likovi su previše zauzeti preživljavanjem da se pitaju o tome. Odgovor se sam nameće – ljudi su vanzemaljcima bili interesantni kao životinje za hranu. Kada su dolazili ovamo ranije, ljudi su bili vrlo rijetki. Vanzemaljci su ostavili svoje skriveno strojeve i otišli, strpljivo posmatrajući Zemlju sve dok se ljudi nisu razmnožili – a onda su se vratili. Prema tom tumačenju, svi mi – svi ljudi tokom cijele historije – bili smo stoka koja je živjela na farmi za vanzemaljce".
Lika U prethistorijsko i antičko doba područje Like naseljava ilirsko pleme Japodi. Njih je u 1. vijeku prije nove ere pokorila rimska vojska, ali su i dalje zadržali svoju plemensku autonomiju, baveći se nomadskim stočarstvom. Romanizacija ovog prostora je bila samo površna, jer je Rimljanima bilo najvažnije osigurati putne komunikacije. Do većih promjena dolazi raspadom Carstva i seobama naroda, kad se na ličko područje doseljavaju Hrvati. Oni uspostavljaju svoju upravnu organizaciju, osnivajući plemenske župe Gacku, Krbavu i Liku. Postoje teorije da su nakon ustanka Ljudevita Posavskog u slabo naseljenu Liku franački vladari preselili znatan broj Avara, koji su se kasnije stopili s Hrvatima. S razvojem i jačanjem hrvatske države, dolazi do porasta stanovništva i većeg stepena društvene organizacije, a s tim i do podjele starih rodovskih župa u Lici. Tako nastaju nove župe Bužane, Hotuča, Lapac, Plase i druge. O porastu značenja Like unutar Ugarsko-hrvatskog kraljevstva govori i osnivanje Krbavske biskupije 1160. godine, sa sjedištem prvo na Mrsinju iznad Korenice, a zatim na Udbini. Materijalni ostaci iz tog razdoblja su neznatni, jer su većinu crkvi i utvrda uništili Turci. Dokaz tadašnjeg stepena razvoja je i postojanje tiskare u Kosinju krajem 15. vijeka.
Bosanska Gradiška U prethistorijsko doba ovaj kraj je bio naseljen i prije dolaska Rimljana, a dokaz za to su arheološka nalazišta i brojni pronađeni predmeti. O bogatstvu ovog kraja šumskim blagom u prošlosti govore današnji nazivi brojnih sela i naselja: Liskovac, Dubrave, Topola, Lipovača, Kruškik, Brezik, Bukvik, Vrbaška, Vrbovljani, Dubovac i sl., dok drugi nazivi govore o čestim poplavama Save i njenih pritoka: Dolina, Polij, Liman, Čatrnja, Greda, Jame, Mokrice i dr. Nekadašnjim stanovnicima su šume služile za lov, a drvo im je bilo potrebno za gradnju građevina i utvrđenja, te čamaca i većih plovila. Sistematska istraživanja na ovom lokalitetu su započela krajem 19. vijeka, a Donja Dolina je najstarije i najpoznatije arheološko nalazište na ovom području. Donja Dolina je postala poznata širom Evrope zahvaljujući eminentnim austrijskim znanstvenicima češkog porijekla Franji Fijali i Ćiri Truhelki. Veliki drveni čamac iskopan je u jednom komadu, star 3.000 godina, kao i brojni drugi predmeti nađeni u grobnicama i sojnicama. Sve se ovo čuva u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, a dosta alata, oružja i posuđa iz Donje Doline nalazi se i u muzejima u Banjoj Luci i Bosanskoj Gradišci.