Top 10 similar words or synonyms for prelasku

odlasku    0.772069

izlazu    0.767927

izlasku    0.737375

prelazu    0.727784

rekonstrukciji    0.709173

porođaju    0.697281

zatvaranju    0.687564

okretanju    0.683719

gledanju    0.679923

mrtvom    0.679896

Top 30 analogous words or synonyms for prelasku

Article Example
Gradine na Glamočkom polju Na prelasku bronzanog u željezno doba dolazi do gradnje gradina i na Glamočkom polju, jer dolazi do povećanja stanovništva jugozapadne Bosne dolaskom iz srednje Bosne.
Édouard Manet Édouard Manet (23. januar 1832. godine - 30. april 1883. godine) je bio francuski slikar. Bio je jedan od prvih umjetnika 19. stoljeća koji je slikao moderni život i ključna figura u prelasku sa Realizma na Impresionizam.
Indeks prelamanja Indeks prelamanja materijala je broj koji pokazuje koliko puta je brzina svjetlosti u nekoj sredini manja od brzine u vakuumu. Prelamanje je najočiglednija manifestacija promjene brzine svjetlosti elektromagnetnog zračenja pri prelasku iz jedne sredine u drugu.
Stjenovite planine Ekspedicija Lewis and Clark (1804-1806), je prva priznata naučna ekspedicija na Stjenovite planine. Sakupljeni su uzorci iz oblasti botanike, zoologije i geologije. Vjeruje se da je upravo ova ekspedicije otvorila put masovnijem prelasku Stjenovitih planina.
Bakingemska palača Buckinghamska palača postala je zvanična kraljevska rezidencija britanskog monarha 1837. godine, po dolasku kraljice Viktorije na tron. Posljednja velika nadogradnja palače, provedena na prelasku iz 19. u 20. vijek, uključivala je i izgradnju današnje prednje fasade.
Osmoza Voda pri prelasku kroz membranu, zbog svojstva polarnosti, ne ovisi o potencijalu membrane, već o razlici u koncentracijama otopljenih tvari. Molekule vode teže gibanju iz otopine s nižom (hipotonična otopina) u otopinu s višom koncentracijom otopljene tvari (hipertonična otopina). Osmolaritet je relativna koncentracija otopljene tvari u sredini u kojoj se nađe ćelija.
Vjekoslav Luburić U januaru 1929. godine pravaški advokat Ante Pavelić konstatira da više nije moguće voditi političku i pravnu borbu u Kraljevini Jugoslaviji i odlazi u inostranstvo da nastavi sa borbom. Vjekoslav Luburić također nastoji otići, ali ga policija hvata pri prelasku granice i odvodi ga njegovoj majci. Usprkos svemu, on ponovno pokušava bježati te dolazi u Mađarsku u Janka Pusztu, gdje se skupljaju prve ustaše.
Bitka za Doboj 1944. Na ugovorenom sastanku, održanom 7. septembra u Tešanjci, domobranski predstavnici su tražili da se po prelasku na stranu NOVJ ne razoružavaju već da ostanu kao kompletne jedinice. Dogovoreno je da prije početka napada (koji je bio predviđen za 9. septembar u 21:30), domobrani razoružaju ustaše i Nijemce – garnizonske instruktore.
Gradine na Duvanjskom polju Na prelasku bronzanog u željezno doba povećava se broj izgrađenih gradina jer dolazi do povećanja stanovništva dolaskom iz srednje Bosne. Arheološki materijal pokazuje sličnost sa materijalom iz gradina Varvara kod Rame i Pod kod Bugojna. Početkom IV vijeka p.n.e dolazi do pomjeranja Dalmata prema jadranskoj obali nakon čega će početi njihovi sukobi sa moćnom rimskom civilizacijom.
Kobalt Nuklid Co raspada se zahvatom elektrona na Fe. Pri prelasku na osnovno stanje jezgra-kćerke emitira gama zračenje, koje ima energije od 122,06 keV (85,6 %) i 14,4 keV (9,16 %). Osnovni vid primjene izotopa Co je u Mössbauerovoj spektroskopiji za razlučivanje između dvo- i trovalentnog željeza.