Top 10 similar words or synonyms for mimbera

strminama    0.782286

slagan    0.763694

reljefnog    0.762321

nasipe    0.760787

talamus    0.757715

plitkom    0.757038

okomitoj    0.753865

jarbol    0.748796

čeoni    0.747284

suptalamus    0.747038

Top 30 analogous words or synonyms for mimbera

Article Example
Jusuf-pašina "Kuršumlija" džamija Bočna strana mimbera sadrži slikane, rijetko koncipirane dekoracije, čiji motivi još više ističu geometrijske oblike; kao što su trokuti, pravougaonici, lukovi i drugo. Nešto je drugačije sa kamenim završetkom kamene ograde koja prati stepenište jer je njena centralna zona friz koji sadrži gusto isprepletenu ornamentiku sa zvjezdastim i poligonalnim motivima. Prisutne su boje: svijetlosiva-oker, tamnosiva, boja zlata i druge. Sondažna ispitivanja dala su određene rezultate koji ukazuju na prisustvo starijeg bojenog sloja na skoro svim pozicijama mimbera ali nisu otkrili tragove prvom bojenom sloju.
Djevojačka pećina Djevojačka pećina je kao "mjesto ljetnjeg klanjanja kladanjskih muslimana" poznata još od kraja prošlog stoljeća (Lilek 1899). U pećini se, posljednji utorak pred Aliđun, učila dova. Lilek spominje i "u krš utesane merdevine koje služe kao mimbera" odakle je imam govorio "hudbu".
Fatihova Musalla Mihrab kamengradske musalle je natkriven drvenom kupolom, koja se oslanjala na četiri hrastova stuba. U dnu stubova su kamene baze, a konstrukcija kupole je poduhvaćena drvenim jastucima. Kupola je bila pokrivena olovnim pločama. Sa unutrašnje strane kupole su bile radijalno pokovane daščice. Do mihraba se nalazila grupa od tri stepenasto postavljena kamena koji su, po svoj prilici, služili umjesto mimbera. Na poleđini mihraba nalazio se uklesan tarih koji glasi:
Aladža džamija Komisija je predlažila da se širi prostor Aladža džamije ogradi metalnom ogradom koja će spriječiti ulazak neovlaštenih lica na taj prostor, da taj prostor bude pod policijskim nadzorom i da se podignu odgovarajuće nadstrešnice gdje bi se složili fragmenti munare zidova. Najvrijedniji fragmenti mihraba, trijema, portala i mimbera se trebaju prebaciti u Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Nakon toga treba osigurati mjere da se svaki pojedinačni fragment snimi, da se identificira njegovo mjesto, da se izvrši prebrojavanje i numerisanje fragmenata i da se oni zaštite od bilo kakve vrste uništenja ili otuđenja.
Hamza-begova džamija (Sanski Most) Sagrađena je prije 1557. godine, jer je te godine umro njen osnivač, a vjerovatno je bila sagrađena već 1555. godine. Bila je jedna drvena munara izvedena u formi kamenih munara. Munara je unutra bila drvena. Sredinom stropa je bila izvedena mala kupola. 1705. je obnovljena džamija i tada je i napisan tekst sa talik pismom u prolazu ispod mimbera: Posljednji put džamija je rekonstruirana 1984. godine. 27. juna 1992. godine pripadnici Vojske Republike Srpske su srušli džamiju i materijal odnijeli zajedno sa nišanima na otpad. Nova džamija je utemeljena jula 1997. godine, a otvorena 6. augusta 2000. godine. Džamija je odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine stavljena na privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine