Top 10 similar words or synonyms for kreso

hadžibegić    0.968570

ramić    0.961904

nasiha    0.961443

damjanović    0.960611

ešref    0.960551

omerović    0.958778

hadžiabdić    0.958741

terzić    0.958524

rasim    0.957979

rusmir    0.957260

Top 30 analogous words or synonyms for kreso

Article Example
Meddžida Kreso Za sudiju i predsjednika Suda BiH imenovana je 10. oktobra 2004. godine.
Meddžida Kreso Meddžida Kreso rođena je 22. decembra 1947. godine u Bijeljini, gdje je završila gimnaziju. Pravni fakultet završila je 1970. u Sarajevu. Nakon položenog pravosudnog ispita 1973. godine imenovana je za opštinskog tužioca u Mostaru, a 1978. godine za sudiju Okružnog suda u Mostaru. Na toj dužnosti je bila do 1989. U periodu od 1989. do 1992. obavljala je dužnost predsjednika Suda udruženog rada u Mostaru. Od 1996. do 1998. radila je kao advokat, a od 1998. do 2001. pravne poslove u bankama, da bi 2001. godine bila imenovana za zamjenika tužioca Tužilaštva Federacije BiH, a od 2003. godine obavljala je dužnost zamjenika glavnog tužioca Tužilaštva BiH.
Adila Pašalić-Kreso Predmet naučnog interesa su: istraživanja u oblasti porodične/obiteljske pedagogije, komparativna pedagoška istraživanja, pitanja obrazovne politike, interkulturalnog odgoja i pitanja ravnopravnosti djece u obrazovanju. Objavila je preko 100 stručno-naučnih priloga u domaćim i stranim časopisima i zbornicima ([[Naša škola]], [[Pedagogija]], [[Pedagoška stvarnost]], [[Didaktički putokazi]], [[Current Issues in Comparative Education]], [[International Review of Education]], [[Education Comparéée]]). Bila je urednik časopisa [[Porodica i dijete]] i [[Opredjeljenja]], te član redakcija časopisa [[Naša škola]] i [[Obrazovanje odraslih]].
Adila Pašalić-Kreso [[Kategorija: Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu]]
Adila Pašalić-Kreso Adila Pašalić-Kreso (1944), pedagog, član ANU BiH.
Adila Pašalić-Kreso [[Kategorija:Članovi ANUBiH]]
Adila Pašalić-Kreso [[Kategorija:Bosanskohercegovački pedagozi]]
Adila Pašalić-Kreso Godine [[2008]]. izabrana za dopisnog člana [[ANU BiH]].
Adila Pašalić-Kreso Adila Pašalić-Kreso osnovnu školu (1951-1955) i Klasičnu gimnaziju (1955-1963) završila je u Sarajevu. Studij pedagogije završila je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu 1967. Magistarski rad pod nazivom: Ostvarivanje osnovnoškolske obaveze u Bosni i Hercegovini i porodica, odbranila je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu 1977. Na istom fakultetu odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom: Društveni i pedagoški problemi smanjivanja nejednakosti u vaspitanju i obrazovanju mladih 1983. U periodu 1967-1970. radila je u Radničkom Univerzitetu „Đuro Đaković“ u Sarajevu kao saradnik u Centru za obrazovanje mladih. Na [[Fakultet političkih nauka u Sarajevu|Fakultetu političkih nauka u Sarajevu birana u zvanja od asistenta do vanrednog profesora u periodu [[1970]]-[[1987]]. Na [[Filozofski fakultet u Sarajevu|Filozofskom fakultetu u Sarajevu]] izabrana je u zvanje vanrednog profesora [[1997]], a u zvanje redovnog profesora [[2003]]. Predavala je predmete: [[Opća pedagogija]], [[Porodična pedagogija]] i [[Komparativna pedagogija]]. Obavljala je dužnost šefa Odsjeka za pedagogiju. Kao honorarni nastavnik djelovala je na [[Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu|Prirodno-matematičkom fakultetu]], [[Fakultet za sport u Sarajevu|Fakultetu za sport]], [[Fakultet političkih nauka u Sarajevu|Fakultetu političkih nauka]] i na [[Pedagoški fakultet u Sarajevu|Pedagoškom fakultetu u Sarajevu]].
Adila Pašalić-Kreso Vodila je organizaciju [[Svjetski kongres komparativnih i internacionalnih pedagoga u Sarajevu|Svjetskog kongresa komparativnih i internacionalnih pedagoga u Sarajevu]] [[2007]]. Bila je predsjednica [[Mediteransko udruženje komparativnih pedagoga|Mediteranskog udruženja komparativnih pedagoga]], a od 2007. je potpredsjednica [[Svjetsko vijeće komparativnih pedagoga (WCCES) |Svjetskog vijeća komparativnih pedagoga (WCCES)]].