Top 10 similar words or synonyms for hadžibegić

kreso    0.968570

ešref    0.968264

musemić    0.966743

đedović    0.965235

janjoš    0.964988

okić    0.964107

vedin    0.962930

jurčić    0.962286

šabić    0.962018

elvedin    0.961329

Top 30 analogous words or synonyms for hadžibegić

Article Example
Faruk Hadžibegić Faruk Hadžibegić (rođen 7. oktobra 1957. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina) je bosanskohercegovački nogometni trener, te bivši nogometaš. Trenutno je menadžer francuskog drugoligaša "Valenciennes FC".
Hamid Hadžibegić Naučni interes Hamida Hadžibegića usmjeren je na izučavanje pravnog sistema Osmanskog carstva, porezni sistem, te odnosima Crne Gore i Osmanlija. Objavljivao je osmansku izvornu građu, prevodio turske historičare i pisce. Učestvovao je na više međunarodnih naučnih skupova i sarađivao u naučnim časopisima Glasnik Vrhovnog starješinstva Islamske vjerske zajednice Bosne i Hercegovine (Beograd, Sarajevo), Glasnik Zemaljskog muzeja BiH, Istorijski zapisi (Cetinje, Titograd), Istorisko-pravni zbornik (Sarajevo), Prilozi za orijentalnu filologiju, Pregled, Naše starine, Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, Almanah (Podgorica). Najpoznatiji je stručnoj javnosti po djelu: Glavarina u osmanskoj državi, Sarajevo 1966.
Hamid Hadžibegić Hamid Hadžibegić, historičar i filolog (1898 - 1988).
Hamid Hadžibegić Hamid Hadžibegić završio je klasičnu gimnaziju u Sarajevu 1916, Šerijatsko-sudačku školu 1921, Filozofsko-teološki fakultet na sveučilištu Mutehassisin 1924. i Pravni fakultet (Hukűk) u Istanbulu 1927. Radio je kao nastavnik u jugoslavenskoj školei u Istanbulu 1924 – 1931. U Skoplju 1931 – 1941. je predavao u Velikoj medresi. Bio je direktor Gazi Isa-begove medrese i profesor Šerijatske gimnazije u Sarajevu. Od 1946. radio je Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine a od 1950. u novosnovanom Orijentalnom institutu. Radio je i na Filozofskom fakultetu u Sarajevu gdje je bio jedan od osnivača Odsjeka za orijentalnu filologiju.
Orijentalni institut u Sarajevu Dosadašnji djelatnici Orijentalnog instituta: Branislav Đurđev, Nedim Filipović, Hazim Šabanović, Hamid Hadžibegić, Ešref Kovačević, Fehim Spaho, Medžida Selmanović, Dušanka Bojanić, Teufik Muftić, Besim Korkut, Omer Mušić, Muhamed Mujić, Alija Bejtić, Džemal Ćehajić, Salih Trako, Ismet Kasumović, Sulejman Grozdanić, Avdo Sućeska, Adem Handžić, Ahmed Aličić, Fehim Nametak, Dr. Amir Ljubović, Dr. Behija Zlatar, Dr. Lejla Gazić, Dr. Sabaheta Gačanin, Dr. Adnan Kadrić, Dr. Aladin Husić.
Defter Među osmanistima koji su najviše doprinijeli publikovanju i proučavanju osmanske arhivske građe su Hazim Šabanović, Nedim Filipović, Hamid Hadžibegić, Adem Handžić, Ešref Kovačević, Muhamed Mujić, Avdo Sućeska, Branislav Đurđev, Dušanka Bojanić, Ahmed Aličić i drugi prije svega djelatnici okupljeni oko Orijentalnog instituta u Sarajevu i saradnici u časopisu Prilozi za orijentalnu filologiju.
Nogomet u Bosni i Hercegovini Neki od najboljih bh. nogometaša kroz historiju: Asim Ferhatović, Ivica Osim, Josip Katalinski, Safet Sušić, Refik Šabanadžović, Mirsad Fazlagić, Džemal Hadžiabdić, Vahid Halilhodžić, Enver Marić, Duško Bajević, Franjo Vladić, Boro Primorac, Mehmed Baždarević, Faruk Hadžibegić, Blaž Slišković, Vahidin Musemić, Fahrudin Omerović, Semir Tuce, Meho Kodro, Sergej Barbarez, Dževad Šećerbegović, Slobodan Janjuš, Muhamed Konjić, Radmilo Mihajlović, Mirsad Hibić, Hasan Salihamidžić, Elvir Bolić, Elvir Baljić, Nikola Nikić, Tomislav Piplica, Asmir Begović, Miralem Pjanić, Edin Džeko i mnogi drugi.
Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu U dugoj tradiciji nastavni proces su izvodili (abecedni popis): Ahmed Aličić, Vlado Azinović, Anto Babić, Nikola Babić, Miloš Bajić, Alojz Benac, Borivoj Čović, Miroslav Đorđević, Branislav Đurđev, Milorad Ekmečić, Ferdo Gestrin, Hamid Hadžibegić, Iljas Hadžibegović, Ferdinand Hauptmann, Fahrudin Isaković, Enver Imamović, Dževad Juzbašić, Hamdija Kapidžić, Ibrahim Karabegović, Muhamed Karamehmedović, Desanka Kovačević-Kojić, Tomislav Kraljačić, Ibrahim Krzović, Sida Marjanović, Ekrem Mursel, Boris Nilević, Esad Pašalić, Petar Pejčinović, Muhidin Pelesić, Stanko Perazić, Rade Petrović, Dimitrije Sergejevski, Haris Silajdžić, Slobodan Šoja, Marko Šunjić, Ibrahim Tepić, Đuro Tošić, Ahmed Tuzlić, Vinko Valčić, Milan Vasić, Željko Vujadinović i Pavo Živković.
Odsjek za orijentalnu filologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu Kroz dugi niz godina na Odsjeku za orijentalnu filologiju djelovali su i još uvijek djeluju: Šaćir Sikirić, Nedim Filipović, Besim Korkut, Hamid Hadžibegić, Omer Mušić, Teufik Muftić, Ešref Kovačević, Salih Trako, Džemal Ćehajić, Sulejman Grozdanić, Srđan Janković, Vančo Boškov, Bećir Džaka, Vasja Sterle, Nada Bojanić, Naida Mehmedagić-Sušić, Jasna Šamić, Ekrem Čaušević, Amir Dervišević, Dragana Kujović, Kerima Filan, Aida Damadžić, Slobodan Ilić, Nada Žan, Pajo Avirević, Vesna Đukić, Jusuf Ramić, Namir Karahalilović, Amir Ljubović, Fehim Nametak, Esad Duraković, Lejla Gazić, Fazileta Hafizović, Amina Šiljak-Jesenković, Suada Imamović, Smaila Sjenar, Elma Dizdar, Sabina Bakšić, Munir Mujić, Alena Ćatović, Mirsad Turanović, Suada Muharemović, Amra Mulović, Đenita Haverić, Munir Drkić, Mirza Sarajkić, Velida Mataradžija, Jasmina Pulić.