Top 10 similar words or synonyms for gev

molovima    0.808084

otklona    0.789004

ekvivalentnu    0.786217

infuziji    0.785382

sistolnog    0.782732

bq    0.782616

vazodilatatori    0.777952

entalpija    0.776295

kvadratom    0.775957

taktom    0.775823

Top 30 analogous words or synonyms for gev

Article Example
Elektronvolt U nekim starijim dokumentima, i u imenu Bevatron, simbol BeV se koristi, koji stoji za milijardu eV; to je ekvivalent za GeV.
Alfa-zraci Alfa čestice imaju masu 6,6446x10 kg, što odgovara energiji od 3,7274 GeV. Električni naboj alfa čestica je +2e, što znači da su joj potrebna 2 elektrona da bi prešla u stabilno stanje (atom helija). Alfa-zrake emituju radioaktivni elementi, poput uranija i radija u procesu koji se naziva alfa-raspad.
Elektronvolt Elektronvolt nije SI jedinica, te je njegova definicija empirijska (za razliku od litra, svjetlosne godine i ostalih takvih ne-SI jedinica), tako da njegova vrijednost u SI jedinicama mora biti dobijena eksperimentalno. Kao elementarni naboj na kojem je zasnovan, on nije nezavisnog kvantiteta nego je jednak 1 J/C √2"h""α" / "μ""c". To je opća jedinica energije u fizici, šire korištena u čvrstom stanju, atomskoj, nuklearnoj i fizici čestica. Često se koristi sa metričkim prefiksima milli-, kilo-, mega-, giga-, tera-, peta- ili exa- (meV, keV, MeV, GeV, TeV, PeV i EeV respektivno). Tako meV stoji za milielektronvolt.