Top 10 similar words or synonyms for elektronskog

čvrstog    0.877620

masenog    0.874404

protoka    0.873771

gasnog    0.873629

električnog    0.864724

redukcija    0.863711

viška    0.863659

oksidacije    0.862105

sekundarnog    0.859230

primarnog    0.857269

Top 30 analogous words or synonyms for elektronskog

Article Example
Fluorescencija Fluorescenciju pokazuju samo neke molekule te neki kristali. Važno je da se vibraciona stanja osnovnog elektronskog stanja ne mješaju s vibracionim stanjima pobuđenog elektronskog stanja, jer bi inače bila omogućena neradijativna relaksacija skroz do osnovnog vibracijskog stanja osnovnog elektronskog stanja.
JU Opća biblioteka Maglaj - rad na razvoju elektronskog i on line kataloga, te digitalizaciji građe
Dvoatomna molekula formula_7 poprima vrijednosti 0, 1, 2, ..., koje su predstavljene simbolima elektronskog stanja formula_10, formula_11, formula_12,….
Bohrov model atoma Energija emitovanog fotona jednaka je razlici energija nivoa među kojima dolazi do elektronskog prelaza:
BH Pošta BH Pošta planira vršiti usluge elektronskog slanja novca i sa drugim zemljama.
Nanometar Predmeti veličine milijarditog dijela metra mogu se vidjeti uz pomoć elektronskog mikroskopa.
Mrežnjača Nedavno su Ader i suradnici u Dublinu, pomoću elektronskog mikroskopa, pokazali da transplantirani fotoreceptori formiraju sinapsne veze.
Membranska fluidnost Fluidnost membrana može se mjeriti sa [[rezonansa elektronskog spina|rezonansom elektronskog spina]] (ESR), [[fluorescencija]] ili [[deuterij]]skom [[NMR|nuklearnom magnetnom rezonansnom spektroskopijom]] (NMR). Mjerenja ESR uključuju posmatranje ponašanje [[Spin sonda | spin sonde]] u membrani. Eksperimenti s fluorescencijom uključuju posmatranje fluorescentnih sondi ugrađenih u membranu. [[Fizika čvrstog stanje]] deuterijske nuklearna magnetska rezonansna spektroskopija uključuje posmatranje deuteriziranih lipida. Tehnike su komplementarne na različitim vremenskim skalama.
Polarnost U prikazivanju polarnosti molekule uz elektronegativniji atom koji ima veću gustoću elektronskog oblaka stavlja se znak δ-, a uz manje elektronegativan atom koji ima manju gustoću elektronskog oblaka znak δ+. Električni dipolni moment ( μ) je mjera za polarnost pri čemu vrijedi:
Fotosinteza Nobelovac Rudolph A. Marcus je 1992 godine dobio Nobelovu nagradu za hemiju za doprinos teoriji reakcija elektronskog transfera u hemijskim sistemima.