Top 10 similar words or synonyms for dominata

poslanikovo    0.806058

avgustovo    0.803108

helenizma    0.789004

jacija    0.784667

hubbleovo    0.781636

hromi    0.779019

honorija    0.767400

vuger    0.764012

mađer    0.763954

poslijeratno    0.759377

Top 30 analogous words or synonyms for dominata

Article Example
Rimsko pravo klasično pravo - od 27. g. p. n. e. do stvaranja Dominata 284. godine, tzv. period Principata;
Dominat Pored naturalne privrede, novčana privreda je igrala također bitnu ulogu u periodu dominata; ali je njoj bila potrebna sanacija.
Rimsko pravo postklasično ili vulgarno pravo - od 284. g. do pada Zapadnog rimskog carstva 476. godine (prema nekim autorima do 565. godine, odnosno smrti Justinijana - posljednjeg rimskog i prvog vizantijskog cara), tzv. period Dominata.
Augusta (titula) Augusta () je predstavljala ženski oblik titule "Augustus". Obično se davala suprugama i rođaka rimskih i, kasnije, bizantskih careva. U 3. vijeku su "Augustae" također dobivale titule "Mater castrorum" i "Mater patriae". Za vrijeme dominata se, međutim, titula davala relativno rijetko: samo 9 od 30 carskih supruga u periodu 324-527 je primilo takvu titulu. Titula je donosila veliki prestiž, a "Augustae" su mogle izdavati vlastiti novac, nositi carske simbole i imati paralelni dvor.
Tetrarh Prvi put ova titula je uvedena za vrijeme Dioklecijana (284. p. n. e. — 305. p. n. e.), prvog cara u doba dominata, na njegovu inicijativu, jer više nije bilo moguće upravljati carstvom iz jednog centra. Tetrarhija je zajednička vladavina 4 vladara (2 avgusta i 2 cezara). Dioklecijanov savladar je bio Maksimijan, a partneri-cezari su bili Galerije i Konstancije Hlor. Prijestolnica Dioklecijana je bila Nikomedija u Maloj Aziji, Maksimijana — Milano, Galerijeva — Sirmium, a Konstancija Hlora — Trijer na Rajni.
Dominat Naziv "dominat" izveden je od latinske riječi "dominus" (= "gospodar"), koja se prvobitno vezivala prije svega za odnos roba i njegovog vlasnika. Taj naziv je pejorativno korišten za neke careve počev od Julijevaca-Klaudijevaca, ali nije bio zvanična titula, a neki su ga carevi, npr. Tiberije, iskreno prezirali. Pod Dioklecijanom, međutim, ta titula je postala posve uobičajena, pa se ovaj car i smatra osnivačem dominata kao sistema državne uprave.
Dominat Postojao je i "sveti savjet"; Uprava je podijeljena po resorima tako da na svakom nivou su postojali činovnici zaduženi za razne vrste poslova i oni su podređeni upravniku svoje jedinice. U gradovima se formiraju gradska vijeća sastavljena od decuriona na čijem je čelu gradski perfekt. Sistem dominata predstavljao je završen korak na putu ka konačnom utvrđenju vojne diktature. Ugušenjem otpora društveno eksploatisanih klasa i odbijanje barbara zahtijevali su ne samo političku reorganizaciju rimske države, nego njeno privredno i vojno učvršćivanje.
Rimsko carstvo Za vrijeme vladavine cara Karakale, rimsko građansko pravo 212. godine dobijaju svi slobodni stanovnici carstva. Uprkos tom gestu univerzalnosti, ovaj period je bio buran - vladavina cara je završila njegovim ubistvom, a Rimsko carstvo je zahvaćeno Krizom trećeg vijeka. Ova kriza se ponekad posmatra kao prelazak iz klasične antike u kasnu antiku. Car Aurelijan (270. - 275.) je stabilizirao carstvo, a car Dioklecijan je potpuno obnovio carstvo i postao prvi rimski car koji se oslovljavao kao "Gospodar" (domine). To je označilo kraj principata i početak dominata. Za vrijeme Dioklecijanove vladavine se desio progon kršćana. Apsolutna monarhija koja je počela za vrijeme Dioklecijana je izdržala sve do pada Istočnog rimskog carstva 1453. godine.
3. vijek Slični procesi su zadesili i Rimsko Carstvo na zapadu, iako je ono na početku vijeka uživalo relativnu stabilnost pod Severskom dinastijom koja je provela određene reforme. Međutim, godine 235. je vojnička pobuna, čijom je žrtvom bio car Aleksandar Sever započela period stalne borbe za vlast između ambicioznih vojnih komandanata, odnosno permanentnog građanskog rata koji je u ekonomskom, demografskom i moralnom smislu iscrpio Carstvo. To su počeli koristiti barbari, pogotovo Goti i Alemani, koji su počeli pustošiti dotada sigurna područja Carstva. Procesi, koji su kasnije postali poznati kao kriza 3. vijeka, su svoj vrhunac dobili kada se Rimsko Carstvo de facto raspalo na nekoliko samostalnih država. Kriza je završena tek dolaskom Dioklecijana na vlast koji je otpočeo niz dalekosežnih upravnih i političkih reformi, prvenstveno vezanih uz uspostavu dominata, kao i podjelu Carstva na četiri cjeline u sistemu tzv. tetrarhije.