Top 10 similar words or synonyms for bakarno

NotFoundError    0.789

Top 30 analogous words or synonyms for bakarno

Article Example
Bakarno doba Bakar je mehki, lahko obradivi, metal, obradljiv čak i s primitivnim kamenim alatom. U površinskim slojevima Zemljine kore se najčešće pojavljuje kao plavi azurit, zeleni malahit ili crvena stijena. Jedna od takvih najvećih nalazišta, nalazila su se okolo velikih jezera na granici SAD i Kanade. Pronađeno je više od 10.000 mjesta na kojima se prerađivao bakar, od kojih neka potiču iz 3000. godine p.n.e., a čiji su grumeni dosezali težinu i do 100 kilograma. Sprovedene analize su potvrdile da je bakar iz tih nalazišta bio upotrebljavan sve do Južne Amerike. Njegovi tragovi su nađeni u grobu Inka, a vjeruje se i u teorije da je taj isti bakar bio prodavan i Egiptu i drugim područjima Bliskog istoka, nakon transporta koji su obavljali tzv. "Narodi s mora".
Bakarno doba Bakarno doba, eneolit, halkolit (grč. "khalkos" = bakar + "lithos" = kamen) ili kuprolit javlja se kao uvodni stepen razvoja naprednijih kultura metala. Izniklo je iz krila neolitske kulture i označava "početak kraja" dominacije kamena u razvoju kulture i tehnologije u proizvodnji oruđa i ostalih potrepština. Bakar se relativno često proizvodio i u neolitu (jer se mogao naći i u elementarnom stanju), ali je, zbog niske tvrdoće, bio nepodesan za proizvodnju čvrstijih predmeta.
Bakarno doba Na osnovu arheoloških nalaza postoje naznake da je eneolitska kultura, i na teritoriji bivše Jugoslavije bila široko rasprostranjena i bogato zastupljena. U mnogim dijelovima postojali su ili u talasima pristizali izdanci eneolitskih kultura, kao što su butmirska, badenska, cetinska, hvaranska, kostolačka, lasinjska, ljubljanska, lengyelska, slavonska, potiska, sopotska, vinčanska i vučedolska, te Bodrogkeresztúr, Cotofeni, Retz-Gayary, Saleuta i druge.
Bakarno doba Procjenjuje se da je bakreno doba u razvoju kulture trajalo između oko 3500. - 2000. godine p.n.e. zbog usporedne upotrebe bronze i kamena. Njegovo širenje u Evropu se veže uz početak formiranja indoevropskih plemenskih zajednica na područjima oko Crnog mora), na Balkanu i Bliskom Istoku. Obilježeno je intenziviranjem razvoja stočarstva, koje je imalo prioritet nad ratarstvom, lovom i ribolovom, što je dovelo do snažnijeg povezivanja plemenske zajednice. Praćeno je razvojem bakrene tehnologije, patrijarhalne strukture društva i prodiranjem indoevropskih grupa s Istoka.
Bakarno doba Zbog svoje mekoće, bakar se u početku koristio za nakit, ali otkrićem naprednije obrade hladnim postupkom postiže su dvostruko veća tvrdoća, što odgovara za izradu alata i oružja potrebne tvrdoće. Jedina prava mahana te obrade bila je krhkost, tj. lomljivost. Najstariji dokazi korištenja bakra potiču iz 8000. p.n.e, iz Turske, Cayonu Tepesi, u blizini kojeg se nalaze rudnici bakra koji se i danas eksploatišu.
Bakarno doba Sve veća upotreba bakra u svakodnevnoj upotrebi unijela je značajne promjene i u tadašnja društva. Pojavile su se i prvi majstori specijalisti - rudari, kovači, metalurzi. Ubrzano je rasla i potraga za bakarnim rudama. Tako se do 3800. p.n.e, upotreba bakra proširila širom Sredozemlja i obalam Atlantika. Budući da rude bakra sadrže i plemenite i druge metale, započeta je eksploatacija i zlata, srebra i olova. Oko 3500. godine p.n.e. otkriven je i arsen koji u dodatku bakru, povećava njegovu tvrdoću, jer nastaje arsenova bronza.
Prahistorija Bakarno doba (još i eneolit ili halkolit), u starijoj literaturi nazivano i „kameno bakarno doba“ je period koji je obilježilo otkriće bakra, metala koji počinje da se koristi u izradi primitivnog oruđa i oružja. Vezuje se za 3. milenij p. n. e.
Nikola Tesla Tesla je također objasnio principe rotirajućeg magnetnog polja u indukcijskom motoru pokazujući kako napraviti da bakarno jaje stoji na kraju, koristeći uređaj koji je konstruisao poznat kao "Teslino Kolumbovo jaje" te je predstavio svoj novi parni oscilatorni AC generator.
Prahistorija Izraela i Palestine Razdoblje kalkolitika (bakarno doba, 5000-3500. p. n. e.) obilježeno je uspostavom tipične mediteranske društveno-ekonomske strukture utemeljene na malim zajednicama, koje su uzgajale žitarice, voće i povrće, držale koze i ovce, nešto krupne stoke, te svinje.
Kastel (Banja Luka) Iz doba eneolita (bakarno doba) otkriveno je naselje sa keramikom badenske kulturne grupe i mali broj fragmenata keramike vučedolske kulturne grupe. Pored keramike, pronađeni su kremeni nožići i životinjske kosti.