Browse Albanian words

Gujarati - Irish - Galician - Luxembourgish - Latin - Tatar - Turkish - Limburgish - Latvian - Tagalog - Thai - Tajik - Telugu - Tamil - Yiddish - Yoruba - German - Danish - Quechua - Greek - Esperanto - English - Chinese - Basque - Estonian - Spanish - Russian - Romanian - Javanese - Belarusian - Bulgarian - Bengali - Breton - Bosnian - Japanese - Oriya - Catalan - Chechen - Welsh - Czech - Chuvash - Pashto - Portuguese - Lithuanian - Panjabi - Polish - Armenian - Croatian - Hungarian - Hindi - Hebrew - Malagasy - Uzbek - Mongolian - Macedonian - Urdu - Ukrainian - Burmese - Afrikaans - Vietnamese - Icelandic - Italian - Volapük - Arabic - Azerbaijani - Indonesian - Dutch - Norwegian Nynorsk - Norwegian - Nepali - French - Western Frisian - Swedish - Persian - Finnish - Sanskrit - Georgian - Kazakh - Serbian - Albanian - Korean - Kannada - Khmer - Slovak - Sinhalese - Kurdish - Slovenian - Kirghiz - Swahili -

displaying 101 - 200 records in total 100000

romak mitrovica zbukuroi diaspora kolonjë ndryshueshëm presim garancion rrapin benson limfës boshllëqe opar rrëfejnë dallimet katit اق mjeshtra kosha leskoviku mbartin kaso jugosllavinë avoid splat fizionomisë örebro pango plaçkisnin mbitokësore dënuari mikena konceptin parazitë honduran prokuplje rivendosi lindëm zenebishin mbretëreshën oksigjenuar abeshi afa rrotullimi termo çudia asqeriu readers tomori aksionin pavullnetshëm marketingun russisch faktor diplomimit dyrrahut objektët mu masakren krrabës breze bedse valo engineering amrk knife fro παράδοση olaf shendeti përçon snyder santaolalla tenerifes mësuara vizitor shkatërrohet ruch ninjutsu zählen parandalonte brien rance suliotët langensalza konventë shpërnguljet pabesisë brewer prodhoj kthimit up frëngjitë bashkohen hachette employment ovvero zgjoi guxoi selasfor