Top 10 similar words or synonyms for seiner

aller    0.966729

ihre    0.964981

zum    0.964264

nebst    0.963313

ihrer    0.961966

beiträge    0.960961

alten    0.958750

herrscher    0.956150

quellen    0.955453

herrschaft    0.954597

Top 30 analogous words or synonyms for seiner

Article Example
Йохан Кристиян фон Енгел Енгел включва историята на българите в своята „"История на съседните на Унгарското кралство народи"“ (на немски: „ "Geschichte des ungarischen Reiches und seiner Nebenländer"“), която излиза като т. 31 на „"Всеобщата световна история"“, Хале, 1797 г.
Теодор фон Хойглин През 1863 в Хартум, заедно с Херман Щайднер се присъединяват към експедицията на Александрина Тине. След завръщането си в Европа Хойглин описва интересните си преживявания по време на тази експедиция в книгата си "„Reise in das Gebiet des Weissen Nil und seiner westlichen Zuflüsse“" (Leipzig, 1869). По материали от тази и предишните си пътешествия той подготвя и през 1865 издава фундаменталния си труд "„Ornithologie Nordostafrikas“" (Kassell, 1869).
Хайнрих фон Офтердинген Валтер Бенямин използва образа на синьото цвете неколкократно в своите трудове. Такъв пример е началната фраза на есето му "„Dream Kitsch“": „… Никой не мечтае вече за синьото цвете. Този, който днес се събуди като Хайнрих фон Офтердинген, вероятно се е успал“. Освен това, в неговото есе "„Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“" се споменава: „Нематериалният аспект от реалността тук се превръща в апотеоз на изкуството, а погледът над непосредствената действителност‒ синьото цвете в земята на технологиите.“
Цайтгайст Концепцията за "духа на времето" идва от епохата на Хердер и други немски романтици, дейци на Просвещението като Корнелий Ягдман. Терминът "Zeitgeist" често се приписва на Хегел, макар той да не го използва. В своята работа „Лекции по история на философията“ употребява израза "der Geist seiner Zeit" (дух на своето време) – например, „никой не може да изпревари своето време, тъй като духът на неговото време е също негов дух.“ Други философи, изразявали подобни идеи, са Спенсър и Волтер. Концепцията включва също теорията за великите личности, популяризирана от Томас Карлайл, която определя историята като резултат от дейността на велики герои и гении.
Фридрих Шилер Малко известен факт е, че наред с работите си по етика и естетика, Шилер като лекар е оставил и научни произведения, свързани с медицината, и по-специално с душевните болести. Той е създателят на концепцията за психофизиологията, изложена в трактата му за придобиване на докторска степен "„За философията на физиологията“", както и в "„По въпроса за връзката на животинското и душевното в човешката природа“" ("Versuch über den Zusammenhang der thierschen Natur des Menschen mit seiner geistigen, Stuttgart, 1780)". В резултат на медицинската практика в областта на психичните заболявания у Шилер възниква идеята за лечебното действие на творческия труд и той за първи път формулира понятието "трудова" (или "занимателна") терапия ("Beschāftigungstherapie").
Райнхайтсгебот "Wir verordnen, setzen und wollen mit dem Rat unserer Landschaft, daß forthin überall im fürstentum Bayern sowohl auf dem lande wie auch in unseren Städten und Märkten, die kein besondere Ordnung dafür haben, von Michaeli bis Georgi ein Maß (bayerische = 1,069 Liter) oder ein Kopf (halbkugelförmiges Geschirr für Flüssigkeiten = nicht ganz eine Maß) Bier für nicht mehr als einen Pfennig Münchener Währung und von Georgi bis Michaeli die Maß für nicht mehr als zwei Pfennig derselben Währung, der Kopf für nicht mehr als drei Heller bei Androhung unten angeführter Strafe gegeben und ausgeschenkt werden soll. Wo aber einer nicht Märzen-, sondern anderes Bier brauen oder sonstwie haben würde, soll er es keineswegs höher als um einen Pfennig die Maß ausschenken und verkaufen. Ganz besonders wollen wir, daß forthin allenthalben in unseren Städten, Märkten und auf dem Lande zu keinem Bier mehr Stücke als allein Gersten, Hopfen und Wasser verwendet und gebraucht werden sollen. Wer diese unsere Anordnung wissentlich übertritt und nicht einhält, dem soll von seiner Gerichtsobrigkeit zur Strafe dieses Faß Bier, so oft es vorkommt, unnachsichtlich weggenommen werden. Wo jedoch ein Gauwirt von einem Bierbräu in unseren Städten, Märkten oder auf dem Lande einen, zwei oder drei Eimer (= enthält 60 Maß) Bier kauft und wieder ausschenkt an das gemeine Bauernvolk, soll ihm allein und sonst niemandem erlaubt und unverboten sein, die Maß oder den Kopf Bier um einen Heller teurer als oben vorgeschrieben ist, zu geben und auszuschenken.