Top 10 similar words or synonyms for ударена

атакувана    0.693642

вкарана    0.684666

извадена    0.656849

сложена    0.651166

пробита    0.627524

изхвърлена    0.620402

свалена    0.619125

изскача    0.616228

нападната    0.616147

поразен    0.610062

Top 30 analogous words or synonyms for ударена

Article Example
Ямб В силаботоническото стихосложение ямбът е двусрична стихотворна стъпка, при която силната позиция е представена от втората ударена сричка (∪—).Силната позиция може да бъде представена и от неударена сричка (∪∪). Това пропуснато схемно ударение е известно като пирихий. Когато слабото място в ямба и хорея се заеме от ударена сричка се получава свръхсхемно ударение известно като спондей.
Индоевропейска основа на праславянската фонетична система Още преди разпадането на индоевропейския език изчезва разликата между кратки и дълги дифтонги. Дифтонгите в индоевропейски се срещат само в силна (ударена) позиция.
Ѝ Единствената друга гласна от кирилицата, която има готова ударена форма в Уникод, е Ѐ. Ударено „е“ се използва често в изписването на литературната македонска норма.
Дактил (поезия) В силаботоническото стихосложение дактил е трисрична стъпка с една ударена и две неударени срички, бележи се с formula_2. Дактилен размер се получава, когато ударенията са на първата, четвърата, седмата и т.н. сричка.
Ядрен реактор През 1992 г. атомна централа в САЩ е ударена директно от урагана Андрю, нанасяйки щети за над 90 млн долара. Ураганът засяга главно воден резервоар и един от комините, но разпространение на радиация няма.
Санта Мария (католическо училище в София) През Втората световна война, по време на една от англо-американските бомбардировки над София през 1944 г. старата сграда на училището е ударена и разрушена. Унищожен е архивът на училището и други ценни книги. Има човешки жертви.
Ксилофон По този начин всяка една от пластините виси свободно във въздуха и не се опира в нищо. Това и позволява да трепти и вибрира, когато бъде ударена със специално изработени за целта палки.
Камертон Камертонът е уред, който служи за установяване на абсолютната височина на музикалния тон. Той представлява двузъба метална пластина, която, когато бъде ударена, издава образцов тон "ла" от първа октава. Камертонът е изобретен от англичанина Джон Шоър през 1711 година.
Рима Рима, в която след съзвучната ударена гласна идат нееднакви по гласеж съгласни и гласни, се нарича асонанс. При дисонанса или консонанса ударените гласни в римата са различни, а съгласните и гласните след тях са съзвучни ("замръкна – викна").
Ѝ Ѝ, както и други букви с акут (´), гравис (`), циркумфлекс (ˆ), могат да бъдат използвани в сръбския език, за да изразят един от четири възможни тона на ударена сричка. Като например: "прѝкупити" (да се събере) или "ѝскуп" (изкуп).