Top 10 similar words or synonyms for разбягване

hemiptera    0.788988

маккомби    0.779872

küstrin    0.773762

ултрафилтрация    0.771242

données    0.770030

bilderbuch    0.762921

plitwice    0.761178

ефесяните    0.761051

tannenbaum    0.760374

gloucestershire    0.760087

Top 30 analogous words or synonyms for разбягване

Article Example
Закон на Хъбъл Реципрочната стойност на константата на Хъбъл задава началния момент, в който започва радиалното разбягване на галактиките и в рамките на теорията се приема за възрастта на наблюдаемата вселена.
Евгения Панчева Евгения Панчева печели конкурс за асистент по английска литература (Средновековие и Ренесанс) в СУ „Св. Климент Охридски“ през декември 1986 г. Четири години по-късно защитава докторска дисертация на тема „Шекспировите защити на изкуството: Ренесанс, Маниеризъм, Барок“. През 2000 г. защитава доцентура с хабилитационен труд на тема „Разбягване на подобията: опит върху ренесансовата култура“, излязъл следващата година и в книжна форма в издателството на Софийския университет. А през 2012 г. става професор по английска литература.
Турилик Дължина на тялото 41-43 cm. Размах на крилата 81-87 cm. Среща се предимно привечер, сутрин рано и нощем, рядко денем. Лети и бяга добре. Излита след леко разбягване. Има характерна външност, която го отличава от другите дъждосвирцови птици. Общата му сивокафява окраска е с тъмни продълговати резки. Очите са големи, жълти. Клюнът в основата си е жълт, на върха черен. Краката са жълти. При полет на крилете се виждат две бели ивици, а след кацане се вижда едната. Глас — продължителен и звънтящ "тур-ли, буули, були були, туру-туру лик", който през брачния период се чува непрекъснато нощем.
Галактика През 1920-те години астрономите правят революционното откритие, че галактиките се отдалечават една от друга, като при това скоростта на разбягване става по-голяма с увеличаване на разстоянието. Това откритие идва вследствие изучаване на спектъра на далечни галактики. Спектърът на галактиката е общият спектър на всички звезди от галактиката. Ако една галактика се приближава или отдалечава от нас, спектралните линии се отместват следствие ефекта на Доплер. Отдалечаването води до така нареченото червено отместване. Чрез използване на отместването на спектралните линии и формулата за доплеровото отместване може да се намери скоростта на отдалечаване на галактиката.