Top 10 similar words or synonyms for понататъшното

пренаталното    0.593372

поверхности    0.574841

личностното    0.570471

кариерното    0.547517

земной    0.542626

кръговрати    0.540471

технологичното    0.531117

онтогенетичното    0.522475

устойчивото    0.517252

зародишното    0.514120

Top 30 analogous words or synonyms for понататъшното

Article Example
Пътят на Тойота • Изясни уменията и знанията, които са ти необходими за понататъшното ти собствено развитие.
Свръхнова Елементът с най-висока свързваща енергия е желязото (Fe). Този елемент се явява своеобразна преграда за понататъшното протичане на ядрените реакции на разпад в посока към по-леките елементи и термоядрените реакции на синтез в посока към по-тежките.
Р-36 През 1970 е разработена и четвърта версия на ракетата, способна да носи няколко бойни глави. Понататъшното усъвършенстване води до появата на Р-36М. Този вариант теоритично увеличава шансовете на СССР за нанасяне на първи удар срещу САЩ - евентуално изстрелване би унищожило американските МКБР "Моментум", преди те да бъдат изстреляни.
Спогодба Клодиус-Попов "Член 5. Българската правителство е съгласно, щото пътуващите работници произхождащи от завзетите от България бивши югославски области и които и досега са били настанени в Германия, да работят и занапред в Германия. То ще следи да не се създават пречки за понататъшното спазаряване на такива пътуващи работници за Германия."
Угрин Чака След смъртта на Угрин Чака в 1311 година владението му е присъединено към владенията на короната на Свети Стефан – в случая от крал Карой I "/Карл Роберт/". Това от своя страна способства за усилване на процеса към централизация в унгарската държава, както и за понататъшното неутрализиране на другите местни унгарски олигарси от централната власт.
Вазовски машиностроителни заводи Периодът 1944 г.  до края на декември 1948 г. може да се раздели на два периода: годините на Втората световна война, когато цялото производство е било подчинено на нуждите на фронта и годините на възстановяване на народното стопанство, които наложиха и свои отречатък върху понататъшното развитие на съдбата на фабриката и завода..Стопанството се е нуждаело от материали и машини.Това налага фабриката да се специализира в производството на машини за селското ни стопанство – плугове и лемежи, брани, редосеялки, култиватори и други.
Едуард Бърнет Тайлър Тайлър е признат за лидер на английската еволюционистична школа в етнологията и антропологията. В своите работи той се стреми да покаже, че всички народи и култури могат да се поместят в еднин непрекъснат и прогресивно развиващ се ред. За световната известност на Тайлър спомага разработената от него анимистична теория за произхода на религията, според която в основата на всички религии стоят примитивни представи за душата и духовната същност. Като използва богатия етнографски материал, който се вписва хармонично в теорията му за религията, Тейлър извежда формулата „анимизмът е основата на философията и религията“. Тази формула става предмет на многобройни дискусии, подпомагащи понататъшното развитие на науките, занимаващи се с религии.
Свръхнова Желязното ядро се намира под огромно налягане под действието на гравитацията на външните слоеве. Тъй като в него не протичат термоядрени реакции то не може да бъде поддържано в равновесие от плазменото налягане, а е поддържано от електронното налягане по принципа на Паули. Ако масата на желязното ядро надхвърли границата на Чандрасекар то понататъшното свиване е неизбежно и електоните в ядрото се сливат с протоните, образувайки плътен обект наречен неутронна звезда, съставен единствено от неутрони. В процеса на сливане се отделя интензивно гама лъчение което разгражда част от железните ядра във 13 хелиеви и 4 неутрона по процеса на фотодисасоциация. Този процес е ендотермичен.
Технология и техника на живописта В България изучаването на живописните технологии и техники започва от средата на XX-ти в., като първото по-значимо ръководство е публикуваната през 1949 г. „Технология на изящните изкуства“ на професор Кирил Цонев. За опазване на нашето културно-историческо наследство през 1957 г. е създаден Националният Институт за Паметниците на Културата (НИПК), както и първите лаборатории по консервация и реставрация.В тях се провеждат научни изследвания върху оригинални произведения на античното и средновековно изкуство, за да се проучи технологията и техниката на старата българска живопис. Най-значими резултати в процеса на изследване и документиране са постигнати в периода след 60-те години на ХХ-ти в., като паралелно с това се проучват и издават писмени източници по технология и техника на старата живопис от античността и средновековието – трактати и манускрипти, ерминии на български зографи. През 1976 г. Асен Василиев издава за пръв път два български ръкописни паметника – ерминии, като особено полезни са съставените речници на термините, които подпомагат понататъшното изучаване на старите ръководства по технология, техника и иконография на българските зографи. През 1983 г. Атанас Шаренков защитава дисертация върху технология и техника на българската Възрожденска икона. Публикува и известни на науката антични и средновековни трактати по технология и техника на живописта. През 1973 г. е създадена катедра Консервация и реставрация в Националната Художествена Академия (НХА).
План 9 от далечния космос Ерос проследява Трент и полицаите до входа на летящата чиния, в която те се качват с извадени оръжия. Там той им казва, че понататъшното развитие на човешката огнева мощ ще доведе до откриването на соларбонита, субстанция способна да разяжда слънчевите молекули. Една соларбонитна експлозия ще доведе до верижна реакция, която ще унищожи познатата Вселена. Ерос вярва, че човечеството е прекалено примитивно, за да разполага с такава мощ, и затова възнамерява да го унищожи, за да предотврати катастрофата. В това време Клей довежда Паула до кораба. Ерос заплашва да я убие, ако някой се опита да напусне чинията. Келтън и Лари най-накрая пристигат на мястото на събитията.Разбирайки, че оръжията им са неефикасни спрямо Клей, те го нападат в гръб с дървена тояга. Виждайки всичко това, Ерос изключва лъча, който контролира Клей и по този начин освобождава Паула. Двубоят между Ерос и Трент довежда до повреди в системите на кораба и избухването на пожар. Хората напускат борда, а Тана все пак успява да изведе чинията в атмосферата. Пламъците обхващат кораба и той експлодира, убивайки извънземните. В резултат на взрива Клей и останалите зомбита се разлагат по подобие на стареца.