Top 10 similar words or synonyms for органел

NotFoundError    0.789

Top 30 analogous words or synonyms for органел

Article Example
Прокариоти Прокариотите ("Prokaryota", ) са организми, които нямат клетъчно ядро или какъвто и да е друг мембранно ограничен органел. Прокариот е синоним на думата "предядрен". Те спадат към царството Монера.
Амилопласт Амилопастът (специализирана форма на левкопласта) е органел без пигменти, срещан в растителните клетки. В амилопласта се складира полизахаридът амилопектин, който е вид нишесте.
Митохондрия В клетъчната биология митохондрията (мн. митохондрии) (от гръцки: "μίτος", "mitos", нишка + "χονδρίον", "khondrion", гранула) е универсален клетъчен органел, срещан в почти всички еукариотни клетки.
Меланозома Меланозомата е органел, който съдържа меланин, най-често срещания светлопоглъщащ пигмент в животинското царство. Клетките, които съдържат меланозоми се наричат маланицисти.
Центрозома Центрозомата е клетъчен органел, който служи като главен организатор на микротубули в животинската клетка, както и като регулатор на клетъчния цикъл. Открита е през 1888 г. от немският биолог Теодор Бовери. Смята се, че този органел се е развил само в еукариотните клетки на животните. Гъбите и растенията имат други центрове за организация на своите микротубули. Въпреки че центрозомите имат ключова роля в митозата на животинските клетки, те не са задължителни структури.
Центриола Центриолата е цилиндричен клетъчен органел срещан в повечето животински еукариотни клетки. Той липсва като клетъчна структура в клетки на висшите растения и гъбите. Стените на всяка центриола обикновено са съставени от девет тройки микротубули. Отклонения от тази структура се наблюдава при зародишният стадий на плодовата мушица "Дрозофила", където центриолите са състваени от девет двойки микротубули и при спермалните клетки на кръглият червей "Caenorhabditis elegans". Свързана двойка центриоли подредени перпендикулярно съставляват клетъчната структура центрозома. Този клетъчен органел допринася за деленето на клетката.
Вакуола Растителната вакуола е клетъчен органел, представляващ мехурче, съдържащо вода, електролити, въглехидрати и пигменти. Определя тургора на клетката. Водата, стремяща се да навлезе в клетката, създава напрежение, поддържащо клетъчната стена опъната.
Лизозома Лизозомата е клетъчен органел, който е ограден от цитоплазмата с една фосфолипидна мембрана. В лизозомите се съдържат около 50 различни вида ензими, които участват в смилането на различни продукти попаднали в клетката от външната среда.
Клетъчна биология Ендоплазмената мрежа е комплексен мембранен органел, съдържащ множество отделения, които се разполагат във вид на мрежа. Оттам идва и името му. Ендоплазмената мрежа бива два вида: гладка и зърнеста.
Клетъчни органели Лизозомите са цитоплазмен органел- малко мехурче, което е ограничено чрез мембрана от цитозола.В тях се съдържат много и хидролитични ензими, които катализират разграждането на белтъците, въглехидратите и нуклеиновите киселини (автолиза). Тези мембранни мехурчета са с диаметър около 0,2-0,5 микрометра.