Top 10 similar words or synonyms for изправител

интегратор    0.786181

тиристор    0.781876

капацитивно    0.769166

npn    0.765827

центробежен    0.757336

инвертиращ    0.755632

волтметър    0.754807

дипол    0.754562

вентил    0.752643

спусъкът    0.751715

Top 30 analogous words or synonyms for изправител

Article Example
Токоизправител Друга разновидност на двуполупериоден изправител е т. нар изправител със средна точка на трансформатора (англ. neutral point rectifier) или двуфазен еднополупериоден изправител. За еднофазна променливотокова мрежа ако трансформатора към мрежата е с разделена на две вторична намотка, от вторичната си страна той образува двуфазна система напрежения, дефазирани на 180 електрически градуса помежду си (т.е. в "противофаза" едно спрямо друго) между краищата на двете вторични намотки и общата им (средна) точка. Тогава са необходими само два диода свързани с катодите си към товара и анодите към крайщата на двете вторични намотки на трансформатора за постигане на двуполупериоден изправител. Действието му и неговите характеристики са идентични с тези на мостовия изправител. Единствената разлика се състои в това, че в диодите трябва да блокират в обратна посока сумата от напреженията на двете вторични (полу)намотки на трансформатора.
Токоизправител Двуполупериодните изправители изправят и положителния и отрицателния полупериод на входното напрежение. Мостовият изправител (известен също като "мост на Грец" или просто "Грец") се състои от четири диода, свързани както е показано на фигурата.
Диод Живачният изправител игнитрон (от  – огън и електрон) представлява едноаноден йонен прибор с живачен катод и управляем дъгов разряд. Използва се като електрически вентил в мощни изправителни устройства, със средна сила на тока от няколкостотин ампера и напрежение до 5 kV.
Котлон с индукционно нагряване Конструкцията на индукционния котлон се състои основно от индукционна бобина (индуктивен елемент), с размерите на съдовете за готвене, от корпус, платките за управление на микроконтролера, мощен изправител, импулсен регулатор.
Диод Принципът на действие на кристалните диоди е открит през 1874 г. от немския учен Карл Фердинанд Браун. Браун патентова кристалния изправител през 1899 г. . Първият радиоприемник, използващ кристален детектор, е сглобен около 1900 г. от Грийнлийф Уитиър Пикард. Пикард получил патент за силициев кристален детектор на 20 ноември 1906 г. ()
Силова електроника Най-често силовите електронни устройства представляват сложна система, включваща няколко етапа на преобразуване на променливо- и постояннотокова електроенергия, както и съответните системи за автоматично регулиране, управление, защита от аварийни режими и др., като например: задвижването на т. нар. „инверторни климатици“ е съставено от изправител, който преобразува променливотоковата електроенергия на мрежата (едно- или трифазна, с честота 50 или 60 Hz и фазно напрежение 110 или 220V) в постояннотокова, след което електродвигателя на компресора се захранва и управлява чрез трифазен инвертор с регулируема честота и ефективна стойност на напреженията (т. нар. честотно задвижване). Енергията, добита от фотоволтаични инсталации също преминава през постояннотоков преобразувател, след което се отдава в електрическата мрежа чрез едно- или трифазен инвертор.