Top 10 similar words or synonyms for гнездещ

прелетен    0.673804

изчезващ    0.626799

зимуващ    0.592462

мигриращ    0.584510

изопачен    0.583617

гнездящ    0.581125

диворастящ    0.554564

сухоустойчив    0.547985

табличен    0.546672

моногамен    0.545585

Top 30 analogous words or synonyms for гнездещ

Article Example
Голям горски водобегач За първи път видът е установен като гнездещ в страната от орнитолога Николай Боев край с. Мирово (Чирпанско)
Елментейта От прелетните птици дом край езерото намират черновратият гмурец (около 3 000 броя през 1998 г.), бяла лопатарка (260 броя през 1994 г.) и други. Сезонен посетител, гнездещ във високите пасища, е и "Euplectes jacksoni".
Голяма дропла Разпространение и численост в България. Към края на XIX в. е отбелязан, че гнезди повсеместно; по-късно е установен само в района на с. Златията, Добруджа и Варненско. Сега вероятно е изчезнал като гнездещ вид. Последните две непотвърдени наблюдения на гнездящи птици са от средата на 90-те години на XX в. – с. Златията и край с. Безводица, Добричко. След 1990 г. е наблюдаван само през зимата.
Саблеклюн В миналото е бил редовно гнездещ вид край Бургаските езера, блатото-лагуна Алепу, по Дунавското крайбрежие и поречието на река Искър. През последните години гнездовата популация е концентрирана в езерата около Бургас, главно край Атанасовското езеро, където е най-многоброен по време на миграция. По-рядко гнезди в Шабленската тузла, Белославско-Варненския езерен комплекс, Дуранкулашкото езеро и инцидентно по Дунавското крайбрежие. Общата численост на вида в България е около 250 – 800 двойки, а през по-топли зими числеността му достига до 1500 птици. Броят на саблеклюна в световен мащаб за 2006 година се оценява на 210 000 – 460 000 птици.
Беловрата мухоловка Разпространение и численост в България. Гнездещо - прелетен и преминаващ вид. Преди 1985 г. има съобщения за гнездене предимно в изкуствени гнездилки в района на гр. Белоградчик. През последните 10–15 години не е срещан там като гнездещ. При собствени наблюдения са регистрирани само 2 гнездови находища в 2 от големите градски паркове на гр. София (Южен и Западен парк – по 1 гнездеща двойка съответно през 1987 и 1988 г.). Има информация за още 4 изолирани гнездови находища. Пеещ мъжки е установен в края на май 2001 г. на 500–600 m на юг от устието на р. Велека. По време на сезонните миграции се среща в различни части на страната със значителна численост. По-често се наблюдава по време на пролетните миграции. България попада в южната периферия на гнездовия ареал на вида в Югоизточна Европа и най-вероятно поради това числеността му през различните години варира. Гнездовата му численост едва ли надвишава 20–30 гнездови двойки. Тенденцията на числеността на вида е към намаляване.