Top 10 similar words or synonyms for zavodu

zavodları    0.877432

fabriki    0.859378

zavodunda    0.829070

zavodunun    0.829007

zavodunu    0.820933

fabrikinin    0.813658

kombinatı    0.806182

pambıqtəmizləmə    0.790834

zavodlarında    0.779047

zavod    0.778370

Top 30 analogous words or synonyms for zavodu

Article Example
Azon zavodu 2006-cı ilin sentyabr ayından "Azon" zavodu Azərbaycan Rеspublikası Müdafiə Sənayеsi Nazirliyinin tabеliyində fəaliyyət göstərir.
Radioquraşdırma zavodu 1950-ci ildən başlayaraq ağ-qara rəngli televizorlar və radioqəbuledicilər istehsal edilmişdir.
Radioquraşdırma zavodu 1991-ci ilədək "Rаdiоqurаşdırmа» İB SSRİ Rаdiоsənаyеsi Nаzirliyinin, daha sonra Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеtinin tаbеliyində оlmuş, 1993-cü ilin аvqust ayında Dövlət Хüsusi Mаşınqаyırmа və Kоnvеrsiyа Kоmitəsinin tаbеliyinə verilmişdir.
Telemexanika zavodu 1993-cü ildən "Telemexanika" İstehsalat Birliyi Dövlət Xüsusi Maşınqayırma və Konversiya Komitəsinin tərkibində olmuşdur.
Radioquraşdırma zavodu 1971-ci ildən ES-EHM tipli elektron hesablayıcı maşınların hissələri və elektron avadanlıqları istehsal edilmişdir.
Peyk zavodu "PEYK" zavodunun istehsalat fəaliyyətinin əsas istiqamətləri aşağıdakılardır:
Peyk zavodu Müəssisənin köməkçi istehsalat sahələri:
Telemexanika zavodu Telemexanika zavodu — Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabeliyindəki müəssisə.
Telemexanika zavodu 2006-сi ildən "Telemexanika" zavodu Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tərkibində fəaliyyətini davam etdirir.
Azon zavodu Azon zavodu — Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabeliyindəki müəssisə.