Top 10 similar words or synonyms for ukraine

georgia    0.913703

moscow    0.913168

polish    0.906955

june    0.904344

romania    0.903743

bulgaria    0.900301

norwegian    0.896356

russia    0.892634

exhibition    0.890911

singapore    0.888173

Top 30 analogous words or synonyms for ukraine

Article Example
Palanqa beynəlxalq hava limanı Ukraine International Airlines - Mövsümu: Kiyev
AMEA-nın Xəbərləri (fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası) riyaziyyat buraxılışı Nakonechnyi Alexander, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
AMEA-nın Xəbərləri (fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası) riyaziyyat buraxılışı Savchuk Viktor, Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences, Ukraine
Hətəm Quliyev Participation of Guliyev Hatam, Guliyeb Ibragim and Khanlar Aghayev at the workshop at chair of geology of the Kyiv National University after T.Shevchenko, Kyiv, Ukraine (May 24, 2010), and in the Institute of Geophysics after Subbotin S.I. of the National Academy of Sciences of Ukraine (May 26, 2010). The project member, senior researcher Ahgayev Khanlar had presented the results on subject "Modeling of the elastic parameters of the geological medium accounting the modern geodynamics". The derived scientific results on project #3647 had been discussed in details in May 27 and 28 at the chair of geology of the Kyiv National University after T.Shevchenko, Kyiv, Ukraine.
Valeh Cəfərov 2.Research of reaction oligomerization of epichlorhydrin at presence acrylic acids with infrared spectroscopy method Problems of chemistry and chemical technology. Journal Ukraine, Dnepropetrovsk,2011, №6, с.60-68
İlhamə Kərimova Hal-hazırda “"Azərbaycanın Lənkəran təbii vilayətində karabid və uzunbığ böcəklərin biomüxtəlifliyi, nadir və nəsli kəsilməkdə olan növlərin müasir vəziyyəti" (2014-2016)” mövzusunda tematik işin əsas icraçılarından biridir. İ.Q.Kərimova Beynəlxalq fondlar tərəfindən maliyyələşdirilmiş 5 elmi layihənin əsas icraçılarından olmuşdur: "NATO Science Programme, Cooperative Science and Technology Sub-Programme, Collaborative Linkage Grant, Partner-country Project «Neftlə çirklənmənin entomofaunaya təsiri"» (2002-2004); "(Scientific & Technological Center in Ukraine) (STCU) “Azərbaycan meşələrinə kütləvi ziyan vuran bəzi pulcuqqanadlıların (tək və həlqəvi ipəksarıyan) bioekologiyası və təbii düşmənləri"” (2008-2010); "US Civilian Research and Development Foundation (CRDF) (BGP) «Azərbaycanda tək ipəksarıyan, onun təbii düşmənləri və qida bitkiləri» (2008-2010); Scientific & Technological Center in Ukraine (STCU) “Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri boyunca (Azərbaycan ərazisi) entomofaunanın vəziyyəti"”; "Azərbaycan elm fondu “Azərbaycan faunasının cücülər sinfinin öyrənilməmiş qruplarının tədqiqi, onların statuslarının, nadirlik dərəcəsinin müəyənləşdirilməsi"” (2011-2012).
Ellada Hüseynova Hal-hazırda “"Lənkəran bölgəsində təsərrüfat əhəmiyyətli bəzi gızıl böcəklərin (Coleoptera, Buprestidae) bioekoloji və fizioloji xüsusiyyətləri"” mövzusunda elmi tədqiqat işinin icraçılarından biridir. E.A.Hüseynova Beynəlxalq fondlar tərəfindən maliyyələşdirilmiş 5 elmi layihənin əsas icraçılarından olmuşdur: NATO Science Programme, Cooperative Science and Technology Sub-Programme, Collaborative Linkage Grant, Partner-country Project «Neftlə çirklənmənin entomofaunaya təsiri (2002-2004); "(Scientific & Technological Center in Ukraine) (STCU) “Azərbaycan meşələrinə kütləvi ziyan vuran bəzi pulcuqqanadlıların (tək və həlqəvi ipəksarıyan) bioekologiyası və təbii düşmənləri"” (2008-2010); "US Civilian Research and Development Foundation (CRDF) (BGP) «Azərbaycanda tək ipəksarıyan, onun təbii düşmənləri və qida bitkiləri»" (2008-2010); "Scientific & Technological Center in Ukraine (STCU) “Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri boyunca (Azərbaycan ərazisi) entomofaunanın vəziyyəti"”; "Azərbaycan elm fondu “Azərbaycan faunasının cücülər sinfinin öyrənilməmiş qruplarının tədqiqi, onların statuslarının, nadirlik dərəcəsinin müəyənləşdirilməsi"” (2011-2012). E.A.Hüseynovanın 52 elmi əsəri çapdan çıxmışdır.