Top 10 similar words or synonyms for toxuyur

nehrə    0.790957

xurcun    0.785104

palaz    0.776838

paxlava    0.776047

çölmək    0.773854

heybə    0.772762

çömçə    0.771575

tabaq    0.766595

yundan    0.761238

motal    0.758416

Top 30 analogous words or synonyms for toxuyur

Article Example
Araxna (mifologiya) Afina sehirli ot şirəsini Araxnaya sürtür, dərhal onun bədəni büzülərək hörümçəyə çevrilmiş olur. O gündən Araxna öz torundan asılaraq gecə-gündüz toxuyur.
Gözək Müəyyən uzunluqdakı ipləri iki, üç qat edib bir ucunu bir yerə (dirəyə) bağlayır. İp tağlarını bir halda sağ tərəf üstə digər halda isə sol tərəf üstə bir-birinin üstündən keçirib bərkitməklə toxuyur, sonda isə uclarına qotaz toxuyurlar.
Şalot xanım Bu xanım rəvayətə görə tilsimlənibdirilib. O dünyaya birbaşa baxa bilmir. Ona görə də o hər gündünyaya güzgü vasitəsi ilə baxır. Qalanın başında ki pəncərə qarşısında güzgüyə baxaraq, gördüyünü xalça üstünə toxuyur.
Xızı Xalça toxumağı anası Xanımdan öyrənən Nadilə Rzayeva yaşıdları arasında mahir toxucu kimi tanınır. Nadilə xanım həm xovlu, həm də xovsuz xalçalar toxuyur. Amma toxuduğu zililər istər yerli, istərsə də əcnəbi alıcılar arasında adla tanınır.
Quşlar Göründüyü kimi, toxucu quş yuvasını qurarkən daima bir neçə mərhələ sonrasını hesablayaraq hərəkət edir. Əvvəlcə yuvası üçün ən uyğun materialı toplayır, yuvanı toxumağa təsadüfi yerdən başlamır. Əvvəlcə girişi toxuyur, oradan divarlara davam edir.
Buduq Buduq evləri tarixən 2 otaqlı evlərdən ibarət olmuş və alt mərtəbədən adətən heyvan saxlanması üçün istifadə olunmuşdur. Otaqlardan biri qonaq otağı hesab edilirdi. Bununla belə Buduq evləri xarici baxımdan gözəgəlimi olmamışdır. Dağ əhalisi eləcədə buduqlular, var-dövləti gözəl tikillilərdə deyil, xalça, gəbə, palaz, yəhər, xurcun, corab, şal və s toxuyur və bunların müəyyən qismin satış üçün hazırlayırdılar.
Qazax xalçaları Azərbaycanın qədim xalçaçılıq mərkəzlərindən biri də Qazax xalçaçılıq məktəbidir. Buraya müxtəlif naxış və təsvirlərlə bəzədilən xovlu və xovsuz xalçalar daxildir. Burada XIX əsrin əvvəllərində hər ailə ildə 4-5 xalça toxuyurdu. Qədim el adətinə görə cavan gəlinlər özlərinə cehizlik xalçalar toxuyur.
Azərbaycanda toy adətləri Vaxtilə kasıb ailələrdə cehiz anasından qızına bir miras tək ötürülürdü. Qız doğulduğu gündən başlayaraq, anası öz cehizindən qalmış əşyaları və çatmayanları yenidən alaraq əlavə edilir, ayrıca bir sandığa yığırdı. El-oba qaydasına görə, ev əşyalarının çoxunu nişanlı qız özü hazırlayır, xalı, corab toxuyur, saatqabı, tənbəki kisəsi və s. tikirdi. Varlı ailələrdə isə cehizi tamamilə yenidən toplayardılar.
Cehiz Vaxtilə kasıb ailələrdə cehiz anasından qızına bir miras tək ötürülürdü. Qız doğulduğu gündən başlayaraq, anası öz cehizindən qalmış əşyaları və çatmayanları yenidən alaraq əlavə edilir, ayrıca bir sandığa yığırdı. El-oba qaydasına görə, ev əşyalarının çoxunu nişanlı qız özü hazırlayır, xalça, corab toxuyur, saatqabı, tənbəki kisəsi və s. tikirdi. Varlı ailələrdə isə cehizi tamamilə yenidən toplayardılar.
Təsirlik hal Qeyri-müəyyənlik bildirən təsirlik hal isə şəkilçisiz işlənir və nə? sualına cavab olur. Məsələn: Aysel kitab (nə?) oxuyur. Ana corab (nə?) toxuyur. Quzu su (nə?) içir. və s. Təsirlik halın bu növü formaca adlıq halda nə? sualına cavab olan isimlərə oxşasa da, qrammatik mənaca onlardan tamamilə fərqlənir: