Top 10 similar words or synonyms for tikiş

mebel    0.778420

fabriki    0.764098

şüşə    0.758095

mahud    0.739206

fabrikinin    0.737298

sement    0.730213

sexi    0.727297

trikotaj    0.720320

soba    0.720313

tökmə    0.718578

Top 30 analogous words or synonyms for tikiş

Article Example
Tikiş maşını İlk tikiş maşınını icad edən dəqiq olaraq bilinmir. Bunun səbəbi bir çox icadçının olmasıdır. 1790-cı ildə ilk patenti alan adam olaraq qeydlərdə Tomas Saint görünür. Daha sonralar Isaac Singer və Elias Hove Jr. kimi ixtiraçıların tapdığı bir çox yenilik komitə tərəfindən reallaşdırılmamışdır.
Tikiş maşını Tikiş maşını (ingiliscə: sewing machine) — tikiş üçün istifadə edilən məişət əşyası.
Tektonik tikiş Tektonik tikiş - dərinlik yarıqlarının yer səthində əksi olan xətti istiqamətdə uzanan zona;. Bir qayda olaraq, iri struktur elementlərin (antiklinori və sinklinori, aralıq massivlər və qırışıqlıq zonaları) sərhədində yerləşir. Bəzən bir-birinə yaxın yerləşən və kulisvari bir-birini əvəzləyən nisbətən paralel mürəkkəb dərinlik yarıqlar zonası da tektonik tikiş aid edilir. Qonşu blokların tektonik hərəkətlərindən asılı olaraq Malinovski (1962) bu tikişləri iki hissəyə ayırır: 1) tikiş antiklinal və sinklinallar, müxtəlif horst və qrabenlər və  2) regional fleksuralar və bir-birinə yaxın keçən və tektonik pazlarla haçalanan qırılmalar dəsti. Tektonik tikiş səciy­yəvi xüsusiy­yətlərdən başlıcası onun daxilində yerləşən intruziv, effuziv və ya subvulkanik cismlər əmələ gətirən maqmatik ərintilər üçün nisbətən yaxşı keçirici olmasıdır. Tektonik tikiş inkişafı zaman etibarilə, adətən, ayırdığı strukturların inkişaf dövrünə uyğun gəlir və uzun­müddətli olur. Sinonim: Struktur tikiş.
Tikiş maşını Bir çox patent alındı, ancaq heç biri biznes müvəffəqiyyəti əldə edə bilmədi. 1830-cu ildə Fransada yaşayan Barthelemy Thimmonier ticari müvəffəqiyyət qazanan ilk tikiş maşının patentini aldı. Zəncir tikiş edə bilən bu maşınlardan 80 dənə hazırlalndı və ordunun paltarlarının tikililişində istifadə edildi. Bu maşınların işlərinə zərər verəcəyini düşünən bir qrup dərzi bütün maşınları talan etdi. Thimmonier bu hadisənin ardından yoxsul bir həyat yaşadı. 1833-cü ildə ABŞ-da Kateqoriya:Məişət texnikası Valter Hunt adlı bir ixtiraçı tərəfindən inkişaf etdirilən cüt tikiş edə bilən maşın icad edildi. Hunt bu maşının patentini aldı. 10 ildən sonra Elias Hove Jr. Hunt -un kəşfindən xəbərsiz bir cüt tikiş maşını hazırladı və patentini aldı.
Tikiş maşını Hovenin ailələri geniş olduğu üçün dolanışıqlarına xeyri olması baxımından zəngin ailələrə dərzilik edirdi. Hove yoldaşını iş görərkən izləməsindən sonra tikiş maşını inkişaf etdirmə fikirinə gəldi. Amerikada 1846-cı ildə çıxardığı müvəffəqiyyətli tikiş maşını üçün bir istehsalçı tapa bilmədi. İngiltərəyə gedən qardaşı Amasa, Villiam Tomas adlı bir istehsalçı ilə razılaşdı. Hove maşını uyğunlaşdırmaq üçün getdiyi İngiltərədə anlaşılmazlıq yaşayınca beş qəpiksiz ABŞ-a qayıtmaq məcburiyyətində qaldı. Howe daha sonra ideyasının oğurlandığını hiss etdi. O piratları məhkəməyə verdi və məhkəmə tərəfindən haqlı olduğu üzə çıxdı . Ona təzminat ödəmək məcburiyyətində qaldılar. Howe daha sonralar ABŞ-ın ən zənginlərindən oldu.
Bakı Tikiş Evi Bakı Tikiş Evi ASC – Türkiyə Standartları İnstitutunun sertifikatını almış (2003) yeganə Azərbaycan tikiş müəssisəsi.
Maqulonun binası Oktyabr inqilabından öncə binanın birinci mərtəbədində mağazalar yerləşirdi. N. Moznaimin universal mağazasında tikiş «Zinger» markalı tikiş maşınları və qrammofonlar satılırdı.
Bakı İdarəetmə və Texnologiya Kolleci tikiş məmulatlarının texnologiyası;
Əli Bayramov adına Qadın klubu "Klubun nəzdində kiçik tikiş emalatxanası təşkil edilmişdi, əvvəllər orada 7 işçi çalışırdı. Sonralar isə o, böyük müəssisəyə – Əli Bayramov adına tikiş fabrikinə çevrilmişdir. İndi orada 1500 qadın çalışır".
Velosiped Tikiş maşınından sonra dünyada kütləvi şəkildə istehsal edilib yayılan ikinci texniki məhsuldur.