Top 10 similar words or synonyms for təravət

ovqat    0.735276

nəmər    0.711704

çalarlar    0.694761

hədiyyəni    0.693176

şirinlik    0.686370

gözələ    0.682866

nişanlarda    0.679034

xəyala    0.678078

şirinliyi    0.671278

odettanı    0.671005

Top 30 analogous words or synonyms for təravət

Article Example
Zemfira Əliyeva təravət, psixoloji dərinlik və fəlsəfi bütövlük verirdi. Zemfira Əliyevanın Naxçıvan teatrında ifa
Vaiz Qəzvini اول نه رخ دور نه طراوت که اونین فیضیندن/ Ol nə roxdur nə təravət ki onun feyzindən
Adi iş günü (film, 2002) Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı XX əsrin 20-ci illərində yaranmış Azərbaycan teatrıdır. Yarandığı ilk illərdə müasirliyə meyl edən, vacib həyatı məsələlərə, cəmiyyətin ağrılı sahələrini qabarıq verən, həmişə bu ənənələri yaşadan yeni yaradıcı nəsl yetişmişdir. Öz isti nəfəsini, ağıl və düşüncəsini, məhəbbətini teatrın inkişafına sərf edən yeni gələn hər nəsil ona yeni təravət gətirmişdir.
Dekameron Novella janrına bu cür yanaşma, onun müasir nəsr ədəbiyyatının əsasında duran tam hüquqlu ədəbiyyat janrı kimi formalaşmasına gətirib çıxarmışdır. Janrın təravət və yeniliyi, hətta Bokkaççonun zərif ədəbi stilinin örtüyü altında nəzərə çarpan xalq ədəbiyyatına dayanan dərin köklər novella janrını humanist ideyaların ötürülməsi üçün ən uyğun üsula çevirmişdir.
Topqapı sarayı I Süleymanın giriş qapısı tərəfində kiçik fontan vardır. Ehtimal edilir ki, fəvvarə yalnız otağa təravət vermək məqsədi ilə deyil, həm də suyun şırıltısının otaqda edilən məxfi danışıqların kənardan dinlənməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə inşa edilmişdir. Fontan həm də sultanı simvolizə edirdi; fars dilində olan kitabə onu “xeyirxahlıq və ədalət mənbəyi, alicənablıq dənizi” adlandırır.
Əfsanə Laçın Yaradıcılığa "Oralar"adlı esse ilə başlayıb ki, esse vətən mövzusundadır. Yazar esseni doğulduğu laçın rayonuna həsr edib.Ardı ilə "Xarı bülbül", "Yalan", "ƏLvida" "Həbsxana esselərini qələmə almış yazarın ilk hekayəsi "Təravət"adlanır. hekayədə uşaq evində böyüyən bir qızcığazın ana həsrəti əks olunub.
Yeganə Axundova Onun repertuarında S.Raxmaninovun fortepiano və simfonik orkestr üçün 2 saylı konserti mühüm yer tutur. Bu, bəstəkarın ən gözəl, səmimi, coşqun emosional obrazlarla səciyyələnən masştablı əsərlərindən biridir. Bəstəkar burada ən mürəkkəb texniki priyomlardan, vasitələrdən istifadə etmiş və dahi bir kompozisiya yaratmışdır. Böyük rus bəstəkarın əsərində şairanə Şərq obrazları səslənir və musiqiyə xüsusi rəngarənglik və təravət gətirir. Y.Axundova hər dəfə bu konserti çalaraq sanki yeni bir dinamik xətt, yeni bir texniki üsulla əsəri zənginləşdirir.
Qədim Göytürk yazısı Əski kitabələr bu baxımdan bədii sənət nümunəsi kimi də səciyyəvidir. Kitabədə bədii düşüncə və ifadələr mətnə bir təravət gətirir, onun bədii gözəlliyini təmin edir. Hətta “Kitabi-Dədə Qorqud”un dili deyim və ifadə tərzi baxımından əski türk abidələri ilə səsləşməsi də çox təbii və qanunauyğundur. Bu yaxınlıq və səsləşmə cümlənin quruluşunda tarixi adlarda, türk həyatının ifadəsi olan anlayış və ifadələrdə özünü göstərməkdədir.  Məsələn “Kül-tikin abidəsində” belə deyilir: “ Sağdakı şadapıt bəylər, soldakı tar kanlar, buyuruq bəyləri! Oğuz tatarı, doqquz oğuz bəyləri, milləti”. 
Gülxar Həsənova Onun ifasında Əsli, Xanəndə qız ("Əsli və Kərəm", "Koroğlu", Ü.Hacıbəyov), Şahsənəm ("Aşıq Qərib" Z.Hacıbəyov), Təravət xanım ("Bahadır və Sona", S.Ələsgərov), Anna ("Gəlin qayası", Ş.Axundova) və digər partiyalar böyük professionallığı, özünəməxsusluğu ilə seçilir. Onun yaradıcılığının zirvəsi Müslüm Maqomayevin "Şah İsmayıl" operasında yaratdığı güclü, cəsarətli Ərəbzəngi və Ü.Hacıbəyovun "Leyli və Məcnun" operasında Leyli, Leylinin anası partiyalarıdır. Səhnə fəaliyyətini bitirən G.Həsənova milli muğam operasında gənc xanəndələrə ifaçılıq sənətinin sirlərini öyrədirdi. G.Həsənova Azərbaycan Respublikasının "Şöhrət ordeni" ilə təltif edilmişdir. Gülxar Həsənova 2005-ci ildə vəfat etmişdir.
Adil İsgəndərov "Əhməd haradadır?" bu böyük sənətkarın quruluş verdiyi yeganə filmdir. Tamaşaçı onun səmimiyyətini hər kadrda duyur. O istəyirdi ki, azərbaycanlılar öz obrazlarını kinoda da olduğu kimi görsünlər. O, təbiətcə kosmopolitlikdən çox-çox uzaq idi. Film boyu tamaşaçını xoş bir ovqat müşayiət edir. Onun qəhrəmanları əsil azərbaycanlılardır. Hadisələr çox məzəli bir süjet üzərində qurulmuşdur və tamaşaçı film boyu bu insanların taleyini maraqla izləyir. Adil müəllim burada da çox maraqlı aktyor ansamblı seçə bilib. Azərbaycan aktyorluq sənətinin Mustafa Mərdanov, Nəcibə Məlikova, Lütfəli Abdullayev, Məmmədrza Şeyxzamanov, Bəşir Səfəroğlu kimi korifeyləri filmdə maraqlı rollarda çəkilmiş və ona xüsusi təravət gətirmişlər.