Top 10 similar words or synonyms for siniflərdən

sinifdən    0.715185

ilindən    0.613388

siniflərdə    0.592876

kursundan    0.584664

illərindən    0.575083

pillədən    0.569682

yüzillikdən    0.569007

sinifdə    0.554387

illərdən    0.553737

sinifini    0.539005

Top 30 analogous words or synonyms for siniflərdən

Article Example
Proletariya Müasir cəmiyyətdə əsas siniflərdən biri, muzdlu fəhlə; fəhlə sinfi.
İsrail İsrailli məktəblilər məktəbə 3 yaşında başlayır, 18 yaşında bitirirlər. Univesitetə qəbul isə imtahanladır. Universitetə daxil olanlar təhsillərinə davam edirlər. İsraildə ibtidai təhsil, orta təhsil və lisey məcburidir. İngilis dili ibtidai siniflərdən tədris olunur. İbtidai siniflər 1-6-cı siniflərdən, orta təhsil 7-11-ci siniflərdən, lisey isə 12-15-ci siniflərdən ibarətdir. Liseyi bitirən məktəblilər Baqrut adlı imtahan verir və aldıqları dərəcəyə görə universitetə daxil olurlar. İmtahanda əsas suallar riyaziyyat, İvrit dili, mədəniiyət, fəlsəfə və tarix fənlərinə aid olur. Bu imtahanlar məktəbə görə dəyişmir. Dini məktəbi bitirən də Baqrut imtahanını verməlidir və imtahana dini suallar düşmür. İsraildə təhsil pulsuzdur və özəl məktəblər yoxdur. Bütün məktəblər dövlətə bağlıdır. İsrail universitetləri məzunlarına təmin etdiyi iş prespektivləri ilə məşhurdur. Qüds və Tel-Əviv Universitetlərini dünyanın ən yaxşı 100 universiteti siyahısına salınmışdır.
Akademik Zərifə Əliyeva adına məktəb Hər tədris ilinin iyun ayında Liseyin IX – X siniflərinə kütləvi şagird qəbulu keçirilir. Liseydə tədris prosesi təmayüllər üzrə aparılır. Şagirdlərin istedadının aşkara çıxarılması və onların inkişafının düzgün istiqamətləndirilməsinin təmin edilməsi məqsədi ilə Liseydə IX siniflərdən başlayaraq şagirdlərin maraq, meyil, qabiliyyətlərinə və valideynlərin arzusuna uyğun olaraq aşağıdakı təmayüllü siniflər yaradılır:
Fizika, Riyaziyyat və İnformatika Təmayüllü Lisey Hazırda Liseydə respublikanın bütün bölgələrindən 600 şagird təhsil alır. Onlardan 300 nəfəri dövlət hesabına yataqxanada qalır. Təhsil ocağına qəbul 7-ci, 8-ci və 9-cu siniflərdən aparılır. Bu təhsil ocağı fəaliyyət göstərdiyi müddətdə uğurlu nəticələr əldə edib. Təhsil ocağının məzunları arasında 300-dən çox elmlər namizədi, 30-a yaxın elmlər doktoru var.
Akademik Zərifə Əliyeva adına məktəb Azərbaycan və rus bölmələrinin IX – XI siniflərində bir qayda olaraq hər təmayül üzrə bir sinif açılır. Zərurət yarandıqda, şagirdlərin sayından asılı olaraq təmayüllər üzrə sinif komplektlərinin sayı daha artıq ola bilər və ya təmayül siniflərdən biri digər təmayül siniflə əvəz edilə bilər.
Bakı Avropa Liseyi Beləliklə, Avropa məktəblərinin təcrübəsini özündə əks etdirən və Azərbaycanın mövcud şəraitinə uyğunlaşdırılmış "Avropa məktəbi" pedaqoji modeli yaradılır. Yüksək yaradıcı və intellektual potensiala malik olan uşaqlar aşkar edilir və sonrakı tədrisin unikal sistemi qurulur. Böyük hazırlıq işləri görüldükdən sonra 1991-ci il sentyabr ayından yalnız üç - VIII, IX və X siniflərdən ibarət lisey fəaliyyətə başlayır.
İran İslam İnqilabı “Ağ inqilab” müəyyən dərəcədə bu ənənəvi qrulaşmaların da durumunu yaxşılaşdırmışdı, amma perspektiv baxımından, onlar xarici inhisarlarla bağlı əsas kütləvi istehsal və dövlətin dəstəklədiyi kapital yığımı ilə əlaqəli deyildilər, və buna görə də siyasi mənada demək olar ki, tamamilə hakim siniflərdən kənarlaşdırılmışdılar.
Nəcib Asim Yazıqsız Balhasanoğlu Nəcib Asim bəy milli duyğunu ən dərin hiss edən irqi siniflərdən birində, Kilisdə 1861-ci ildə doğulmuşdur. Ailəsinin mənsub olduğu sosial sinif, sipahi bəyliyi, ondakı milli duyğunu əcdadının ənənələri ilə qüvvətləndirmişdi. İlk edadi təhsilinə Şamda başladı. Beşinci Ordu Edadisinə girdi; və Şamın o zamanlar belə xüsusi olan "ərəblik" mühiti, gənc Nəcibə təsirdən uzaq qalmadı.
Bonapartizm Bonapartizm yaxud "napoleonizm" - "sinfi mübarizə"nin kəskinləşdiyi vaxtda, əksinqilabi iri burjua dikaturasının bir növü. Sözdə siniflərdən və partiyalardan üstün olduğunu göstərməyə çalışaraq, bu diktatura işdə, hərbiyə, polis - bürokratiya aparatına və kilsəyə arxalanaraq istismarçıların marağını ifadə edir. XVII-ci əsrin sonunda, Fransada, Napoleon Bonapartın diktaturası vaxtı yaranıb. Bonapartizm üçün əksinqilabi siyasət, islahatların keçirilməsi vədləri və kütlələrin aldadılması səciyəvidir. Bütün bunlar xarici siyasətdə aqressiya, daxili işlərdə isə demokratiyanın üzərinə yerimək siyasətinin kombinasiyasını təşkil edir.
Sosialist realizmi Sosialist realizmi termini SSRİ-də bolşevik inqilabından sonra sovethakimiyyətinin rəsmi himayə etdiyi ədəbiyyatın adı kimi yaranmışdır. 1917-ci il Oktyabr inqilabından sonra Rusiyada 20-ci illərdə proletar ədəbiyyatı (proletkultçuluq) konsepsiyası meydana çıxdı. Bu konsepsiyaya görə, hakimiyyəti almış fəhlə sinfi yeni mədəniyyət və ədəbiyyat yaratmalıdır. Ən qəribəsi isə yeni ədəbiyyat kadrlarının mütləq inqilabçı fəhlələr arasından çıxacağı ümidi idi. Bu nəzəriyyəyə əsaslanaraq varlı siniflərdən olan qələm adamları sinfi düşmən elan edildi və onların əsərləri irticaçı hesab edildi.