Top 10 similar words or synonyms for sekst

iqnatius    0.659132

eirene    0.653986

pompili    0.641628

lemkin    0.641286

vazari    0.631592

domisian    0.625019

devrilmişdir    0.614310

naur    0.612612

canlandırılıb    0.612321

dorilər    0.610045

Top 30 analogous words or synonyms for sekst

Article Example
Bürcəli Əsgərov Sekst Pompey. "Antoni və Kleopatra", Vilyam Şekspir.
Tarkvini və Lukresiya (Rubens) Trakvini və Lukresiya — Piter Paul Rubensin Qədim Roma tarixi mövzusunda Sekst Trakvini tərəfindən Lukresiyanın zorlanması səhnəsi təsvir olunmuş yağlı boya ilə kətan üzərində çəkilmiş rəsm əsəri.
Otuz altı stratagema Qədim Yunan dövrünə aid olsa da, Avropada geniş istifadəsi Qədim Roma yazıçısı Sekst Yuliya Frontinaya məxsus kitabından sonra olmuşdur. Hal-hazırda stratagema 36 qədim Çin hərbi kələyi ilə də xarakterizə olunur.
Stratagema Qədim Yunan dövrünə aid olsa da, Avropada geniş istifadəsi Qədim Roma yazıçısı Sekst Yuliya Frontinaya məxsus kitabından sonra olmuşdur. Hal-hazırda stratagema 36 qədim Çin hərbi kələyi ilə də xarakterizə olunur.
Roma Respublikası Tit Liviy yazırdıki Məğrur Tarkvininin üçüncü və kiçik oğlu Sekst Trakvivi tərəfindən kəramətli və fəzilətli romalı qadın Lukresiyanın zorlayır. Lukresiya olanları ərinə söyləyir və onun gözünün qabağında özünə qəsd edir. Bu hadisə cəmiyyətin səbr kasasını dolduran son damla olmuşdur. Qohumları Lusiy Yuniy Brut və Publiy Valeriy Publikola Lukresiyanın cəsədini foruma çıxardaraq romalıları çarı devirməyə və respublika elan etməyə çağırmışlar.
Məğrur Tarkvini Məğrur Lusi Tarkvini və ya II Tarkvini( —) — Roma çarlığının yeddinci və sonuncu çarı. Xüsusi qəddarlığı ilə seçilən Lusi Tarkvini Superb devrilərək Romadan qovulmuşdur. Onun və oğlanlarının özbaşnaliqları cəmiyyəti onlara qarşı çıxartmış, hətta senat onlardan üz döndərmişdir. Qürurlu Trakvininin üçüncü və kiçik oğlu Sekst Trakvivi tərəfindən kəramətli və fəzilətli romalı qadın Lukresiyanın zorlamasından sonra onun olanları ərinə söyləmsi və intihar etməsi cəmiyyətin səbr kasasını dolduan son damla olmuşdur. Qohumları Lusiy Yuniy Brut və Publiy Valeriy Publikola Lukresiyanın cəsədini foruma çıxardaraq romalıları çarı devirməyə və respublika elan etməyə çağırmışlar.
Milad Əhdi-Cədid kitablarından Lukanın İncilində İsanın doğum tarixini hesablamağa xidmət edəcək məlumat verilir, bunun üçün, Yohannes Xrisostomosun şərhinə görə, Yelizavetanın Vəftizçi İohanna hamiləliyinin altıncı ayını Müjdə tarixi kimi qəbul etmək gərəkir ki, bu halda da, Milad dekabra təsadüf edir. Tertullian (öl.220) Miladı Roman Afrikası Kilsəsinin əsas bayramı kimi qeyd etmir. 221-ci ildə yazılmış “Chronographai” adlı mənbədə Sekst Yuli Afrikan qeyd edir ki, İsa yaz ekinoksu dövründə yaradılmışdı. Roma təqviminə görə ekinoks 25 marta təsadüf edirdi və bu halda Milad dekabra təsadüf edir.
Qədim Roma vətəndaş müharibəsi (e.ə. 49-45) Sezarın olmamasında istifadə edən Pompeyin tərəfdarları Afrikada böyük qoşun toplayırlar. Burada onları Numidiya çarı Yuba dəstəkləyir. Mitridatın oğlu Farnak Romada vətəndaş müharibəsindən istifadə edərək, öncə itirdiyi əraziləri qaytarmağa başlayır. Sezar ona qarşı hərəkət edir. E.ə 47-ci ilin avqustunda Farnak məğlub edilir. Bundan bir az sonra Sezar Romadakı narazılığı kəsə bilir. E.ə 47-ci ilin sonunda o Afrikada enir, və 46-ci ilin avqustunda Taps yaxınlığında pompeyanları darmadağın edir. Afrikada Sezar əleyhinə olan koalisiyanın üzvlərinin,Katon və Yuba daxil, bütün rəhbərləri məhv olur. E.ə 45-ci ildə İspaniyanın Mund şəhəri yaxınlığında, Pompeyin oğullarının başçılıq etdiyi ordu darmadağın edilir, Pompeyin böyük oğlu Qney həlak olur, Sekst isə qaça bilir.
Lukresiya Lukresiya () (təqribən ) — rəvayətə görə, gözəl və kəramətli bir romalı qadın, romalı patrisiya Tarkvini Kollatinin həyat yoldaşı və konsul Spuri Lukresi Trisipitinin qızı. Tit Livi yazırdı ki, Məğrur Tarkvininin üçüncü və kiçik oğlu Sekst Tarkvini tərəfindən kəramətli və fəzilətli romalı qadın Lukresiyanı zorlayır. Lukresiya olanları ərinə söyləyir və onun gözünün qabağında özünə qəsd edir. Bu hadisə cəmiyyətin səbr kasasını dolduran son damla olmuşdur. Qohumları Lusi Yuni Brut və Publi Valeri Publikola Lukresiyanın cəsədini foruma çıxararaq romalıları çarı devirməyə və respublika elan etməyə çağırmışlar. Məhz buna görə onun adı əsrlər boyu Roma tarixində hörmətlə anılır.
Oktavian Avqust Oktavian Avqust (Qay Oktavi, e.ə. 44-cü ildən Qay Yuli Sezar Oktavian, e.ə. 27-ci ildən Qay Yuli Sezar Oktavian Avqust) (e.ə. 63, 23 sentyabr - 19 avqust 14-cü il) ilk Roma imperatoru (Yulilər-Klavdilər sülaləsindən, e.ə. 27 - eramızın 14-cü ili), Yuli Sezarın oğulluğu. O, Sezarın qatilləri Brut və Kassini məğlub etmiş, Sekst Pompey ilə müharibədə qələbə çalmışdır (e.ə. 36). Aksi yaxınlığında vuruşmada (e.ə. 31) Mark Antoni və Kleopatraya qalib gəlmişdir. Avqust hakimiyyətinin ilk illərində işğalçılıq müharibələri aparmış, özgə torpaqlarını fəth etmişdir. Misiri Romanın əyalətinə çevirmişdi. Misirdən qayıtdıqdan sonra senat Oktaviana Avqust (Müqəddəs) adı vermiş, bununla da hakimiyyət əslində onun əlinə keçmişdi. Avqustun verdiyi qanunların bir çoxu quldarlığın daha da möhkəmlənməsinə yönəldilmişdi. Avqust Romada respublika quruluşunu formal saxlamış, orduya arxalanan hərbi diktatura yaratmışdı. Avqustun yaratdığı dövlət idarə sistemi prinsipat adlanırdı. Avqust İspaniyanın şimal-qərbini, Dunayboyu vilayətləri və s. yerləri imperiyaya birləşdirmişdi. Avqust dövründə Romada böyük tikinti işləri aparılmış, ədəbiyyat yüksək inkişafa çatmışdı.