Top 10 similar words or synonyms for qıcqırdılmış

lavaşana    0.882902

abqora    0.879128

balona    0.876703

çöküntüsündən    0.873170

qatıqdan    0.871066

kvası    0.870953

soyuqdəymələrdə    0.869730

zеytun    0.868633

iskəncəbi    0.868557

zirincli    0.868111

Top 30 analogous words or synonyms for qıcqırdılmış

Article Example
Kərə yağı Kərə yağı — Təzə və ya qıcqırdılmış ayran və ya süd qaymağının çalxalamaqla əldə olunan süd məhsulu.
Vodka Vodka hazırlamaq üçün spirtin su ilə qarışığını aktivlışdirilmiş kömürdən keçirib süzürlər. Tərkibində həcmcə əsasən 40, 50 və 56% spirt olan vodkalar hazırlanır. Bəzi ot, çiçək, ədviyyat və s. cövhərlərini vodkaya əlavə etməklə onun müxtəlif növlərini almaq olur. Vodkanın başqa növləri qıcqırdılmış meyvə şirələrinin (üzüm, albalı, tut, zoğal və s.) distilləsindən alınır.
Viski Viski (gel dilindən uisge beatha - hərfi mənada həyat suyu) həcmcə 40-50% spirtdən ibarət tünd alkoqollu içki, Böyük Britaniya və ABŞ-da çox işlədilir. Dənli bitki xammalından hazırlanan qıcqırdılmış qatı mayenin distilləsi yolu ilə alınır. Hazır viski distillə olunmuş spirt, bəzi hallarda şərab, ətirli maddələrin ekstraktları və s. ilə qarışdırılır.
Yapon mətbəxi Yaponlar üçün bütün gün ərzində protein ilə zəngin olan soyadan hazırlanmış yemək yeməmək ağlasığmazdı. Onu adətən şorba miso, tofu parçaları, soya sosu və ya qıcqırdılmış paxla şəklində yeyirlər. Tofu kəsmiyi Yaponiyaya təxmiynən min il əvvəl Çindən gəlib, tez bir vaxtda bütpərəst kahinlərin sevimli yeməyinə çevrilir.
Yumurta Dünyanın heç bir mətbəxi qədim zamanlardan yumurtasız deyildir. İnsanlar yumurta ilə qidalanmağa o qədər qədimdən başlayıblar ki, bəlkə də bu onların ilk qida məhsullarından biri olmuşdur. Qədim insanlar bir çox quşların iri və xırda yumurtalarını oğurlayaraq istifadə edirdilər. Qədim Misirdə insanlar qutanın yumurtasını Tanrı yolunda qurban edirdilər. Orta əsr xristianlarında isə növbətçi durduğun müddətdə yumurta yemək qadağan edilmişdir. Çində indiki dövrümüzə qədər qıcqırdılmış yumurtaların resepti saxlanılır, hansı ki, bu qərb insanlarına açıqlanmır.
Nestle 1920-ci illər, həmçinin Nestlenin ilk dəfə olaraq ənənəvi istehsal xəttindən kənara çıxma dövrüdür. Şokolad istehsalı şirkətin ikinci ən mühüm fəaliyyətinə çevrildi. Bir-birinin ardınca maya qatılmış (qıcqırdılmış) süd, həll olunan içki Milo, uşaqlar üçün tozlu ayran və 1938-ci ildə Neskafe kimi yeni məhsullar yaradıldı. Braziliya Kofe İnstitutu böyük kofe izafiliyini azaltmaq üçün yeni məhsul axtarışı ilə əlaqədar 1930-ci ildə Luis Dapple ilə əlaqə qurdu. Səkkiz il davam edən tətqiqatdan sonra həll olunan tozu kəşf edilməsi ilə dünya üzrə kofe içmə vərdişləri inqilabiləşdi. Neskafenin uğurunu 1940-cı ildə Nesti (Nestea) əvəz etdi.
Naxçıvanda bitki zərərvericiləri Unlu yastıcası (Koksidlər)- (Coc coidea) Yastıcalar-bərabərqanadlı həşərat yarım dəstəsidir. Bədəninin uzunluğu 1-7 mm-dir. Dişiləri zəif inkişaf etmiş, bədənləri yastı, şişkin, oval və sair şəkildə qanadsız və hərəkətsizdirlər. Erkəklərin adətən bir cüt qanadları olaraq, hərəkətlidirlər. Dişiləri və süfrələri bitkinin şirəsini soraraq qidalanır. Erkək yastıcalar isə bundan fərqli olaraq qidalanmırlar. Yastıcaların elmidə indiyədək 7000 növü məlumdur. Azərbaycanda əsasən subtropik bitkilər əkilən Lənkəran-Astara rayonlarında yayılaraq sitrus bitkilərindən limon və portağal meyvələrinə ciddi zərər vurur. Xarici ölkələrdən gətirilmiş sitrus meyvələri ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazilərindəki üzüm və limon bitkilərini də yoluxdurmuşdur. Parazit həşəratlarla mübarizə məqsədilə üzümlüklərdə kimyəvi zəhərli maddələri yağışdan sonra dərmanlanmalı, limon bitkisinin yarpaqları isə qıcqırdılmış tənbəki məhlulu və sabunlu su ilə yuyulmalı, lazım gələrsə torpağı dəyişdirilməlidir.