Top 10 similar words or synonyms for pozuntular

pozğunluqları    0.850699

infeksiyalar    0.841837

travmalar    0.839455

pozğunluqlar    0.832281

infeksiyası    0.829433

hormonal    0.824268

vəziyyətlər    0.818530

xəstəliklərdə    0.815621

iltihab    0.815494

pozuntu    0.812604

Top 30 analogous words or synonyms for pozuntular

Article Example
Lennoks-Qasto sindromu yarımkəskin ensefalopatiyalar, neyrometabolik pozuntular, tuberoz
Duyğu və qavramanın pozuntuları Psixosensor pozuntular. Bəziləri bu növ pozuntuları qavrama pozuntuları çərçivəsində deyil, ayrıca təsvir edirlər. Psixosensor pozuntular mərkəzi sinir sistemində sensor sintez prosesinin pozuntusu nəticəsində meydana çıxır. Metomorfopsiya adı altında təsvir olunan bu pozuntular əsasən 3 formada rast gəlinir.
Şimali Azərbaycanda komendant idarə üsulu pozuntular doğururdu. Bu cinayətkarlıq və pozuntular komendant idarəsinin, demək olar ki, bütün illərində mövcud idi, onlar bu idarəçiliyin ayrılmaz tərkib hissəsi olunmuşdular.
Lennoks-Qasto sindromu ifliclər, çəpgözlük, dizartriya, mikrosefaliya kimi pozuntular təsvir
Gicgah epilepsiyası müayinədə – dismnestik pozuntular (avtobioqrafik hadisələrlə bağlı
Dağınıq skleroz - psevdobulbar pozuntular (dizartriya, disfagiya və s.)
Lennoks-Qasto sindromu edilmişdir. İntellektual-mnestik pozuntular xəstəliyin zəruri
Sarışan hallar nevrozu Belə hallarda komorbid pozuntular (tiklər, diqqət çatışmazlığı
Lennoks-Qasto sindromu LQS-nin kriptogen variantı zamanı nevroloji pozuntular nadir
Vest sindromu nevroloji pozuntular, bir sıra hallarda baş beynin KT və MRT