Top 10 similar words or synonyms for nushiyyə

risalətun    0.929817

photographie    0.906442

mccurry    0.900535

oxçuoğlu    0.900464

karabakhskydrum    0.899334

böyüktala    0.899127

firəq    0.898569

دریاچه    0.897303

lombards    0.896646

ارومیه    0.895604

Top 30 analogous words or synonyms for nushiyyə

Article Example
Risalətun-Nushiyyə Yel gəlib ardınca dəbitdi onu Ondan oldu cismi-Adəm, bil bunu.
Risalətun-Nushiyyə Qoymazsa lovğalığı, peşman olur çox.
Risalətun-Nushiyyə Od dəxi dəldikdə qızdırdı onu Çünki qızdı, cismə
Risalətun-Nushiyyə birləşdi cam.
Risalətun-Nushiyyə Təkəbbürlü kişinin faydası yox,
Risalətun-Nushiyyə Od, su, torpaq və suya söylədi.
Risalətun-Nushiyyə Ol arada hazır oldu ol dəği.
Risalətun-Nushiyyə “Risalətun-nushiyyə” əsərindəki ideyalar bir irfan sahibinin simasında Yunus İmrənin insanları təmizliyə, saflığa, haqq yoluna səsləyən səsi, qaranlıqlarda yandırdığı işıqdır.
Risalətun-Nushiyyə Əxlaqi-didaktik mövzuda yazılmış “Risalətun-nushiyyə” (“Nəsihətnamə”) 1307-ci ildə yazılmışdır. Əsər 563 beytdən və “Ağlın tərifi” (“Fi tərifil əql”) adlı kiçik bir nəsrlə yazılmış hissədən ibarətdir. Bu əsərin ilk 13 beyti bir (Fa’ilatün, failatün, fa’ilün), 550 beyti isə başqa (Məfa’ilün, məfa’ilün, fa’ilün) bəhrdə yazılmışdır. “Risalətun-nushiyyə” əsərinin ilk 13 beytində od, su, torpaq və küləkdən bəhs açılır. Kiçik parçada dörd ünsürdən hazırlanan insan, Tanrı (Padişah) tərəfindən can verilən ilk məxluqun - Adəmin torpaqdan, sudan, oddan, yeldən və candan əxz etdiyi sifətlər (xarakter) haqqında məlumatlar verilir:
Risalətun-Nushiyyə Necə sevməyəsən, sultanın oldur.