Top 10 similar words or synonyms for massivlərindən

massivindən    0.779389

massivinin    0.747753

massivləri    0.743145

çəmənlərdən    0.742967

dolomitlərdən    0.722855

bozqırları    0.717045

yaylalardan    0.716439

bataqlıqlardan    0.715772

silsilələrindən    0.712543

meşələrindən    0.710060

Top 30 analogous words or synonyms for massivlərindən

Article Example
Yaşma bağları Yaşma bağları — Sumqayıt şəhərindəki yaşayış massivlərindən biri.
Stansiya Sumqayıt Stansiya Sumqayıt — Sumqayıt şəhərindəki yaşayış massivlərindən biri.
Şirvan (Sumqayıt) Şirvan — Sumqayıt şəhərindəki yaşayış massivlərindən biri.
Negev Negevin şimalında ölkənin ən böyük meşə massivlərindən biri olan Yatir yerləşir. Bölgədə ağaların əkilməsi 1964 ildən başlanılmışdır. Hazırda bölgədə dörd milyon ağac əkilmişdir.
Kunlun dağları Kunlun dağları () -Tarim çökəyinin qərb kənarında Gezdərya və Yarkənd çayları arasında yerləşən Konqur (7719 m) və Muztaqata (7546 m) massivlərindən başlayıb əvvəlcə cənub şərqə, sonra isə şərqə uzanaraq, Qırmızı hövzənin şimal-qərb kənarında (Sino-Tibet dağlarına) qədər uzanır.
Bavariya Bavariyanın torpaqları bol suludur. Ən böyük çayı Dunaydır. Şimal qərbdə Mayn çayı, Frankoniya meşə massivlərindən və Fixtelqebirqe silsiləsindən mənbəyini götürən Zaale çayı. Reyn və Dunay çay hövzələri 1992-ci ildə tikilmiş Reyn-Mayn-Dunay kanalı ilə bir-birilərilə qovuşur. Dunay Avropanın Volqadan sonra ikinci böyük çayı sayılır. Burada çay gəmiçiliyi geniş inkişaf etnişdir.
Deliblatsk qumluğu Deliblatsk qumluğu Avropanın ən böyük qumlu massivlərindən biridir. Onun ərazisi tarixi Pannon dənizinin dibini təşkil edir. Qumlar bir çox nadir bitki və heyvan növlərinin evidir. Ancaq son zamanlar isə bölgə böyük təhlükə qarşısındadır. Bu səbəbdən bölgə xüsusi qorunan bölgə elan edilmişdir.
Düz Qırıqlı Hələ Sovetlər dönəmində bu kənd Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən güclü olan yaşayış massivlərindən biri idi. Ötən əsrin 70 - ci illərində, mərhum Heydər Əliyev Azərbaycanın KP MK - nın katibi olarkən, respublikanın iqtisadi inkişafı ilə əlaqədar, iki dəfə ümumrespublika müşavərəsini bu kənddə keçirmişdi. Bu da kəndin hansı iqtisadi gösrəriciyə malik olduğunu, bir daha aydın şəkildə göstərir.
Termokatalitik təmizlənmə Şəhərlərin yaşıllaşdırılması üçün bir çox işlərin öncədən görünməsi vacibdir. Bildiyimiz kimi yaşıl bitkilər fotosintez prosesində havanı karbon qazından təmizləyir və onu oksigenlə zənginləşdirir. Ağacların və kolların yarpaqları üzərində 72-% asılqan toz hissəcikləri və 60%-ə qədər SO2 çökür. Odur ki, park, bağça və bağların havasında tozların miqdarı açıq küçə və meydanların havasına nəzərən dəfələrlə az olur. Bir çox ağaclar və kollar bakteriyaları məhv edə bilən fitonsidlər ifraz edirlər. Yaşıl bitkilər şəhər mikroiqlimini xeyli dərəcədə tənzimləyir, insan sağlamlığına böyük zərər vuran şəhər səs-küyünü ləğv edir. Fabrik və zavodlar, nəqliyyat magistralları yaşayış massivlərindən yaşıl bitkilərlə təchiz olunmuş bufer zonası ilə ayrılmalıdır. Sənaye zonalarının yaşayış məhəllələrindan və ya şəhərdən uzaqda yerləşdirilməsi daha yaxşı hesab olunur.
Karpat Şimal-qərbdən cənub-şərqə doğru uzanmış olan Şərqi Karpatlar Poprad çayı ilə Praxova çayları arasındakı sahəni tutur. Kristallik süxurlardan əmələ gəlmiş mərkəzi ox silsiləsi Şərqi Karpatlarda o qədər də aydın seçilmir. Dağların daxili (qərb) yamaclarında fliş və vulkan çöküntülərindən ibarət olan dağ sıraları geniş sahəni tutur. Şərqi Karpatların nisbətən ensiz və alçaq hissəsinə meşəli və ya Ukrayna Karpatları da deyilir. Burada dağların şimal-şərq yamacında Qərbi Beskidlərə paralel uzanmış və fliş çöküntülərindən əmələ gəlmiş Şərqi Beskidlər yerləşir. Ukrayna Karpatlarının cənub-qərb yamacları Tissa çayının qolları tərəfindən parçalanmış, bir sıra sönmüş vulkan massivlərindən ibarətdir. Bunlara Viqorlat, Qolika və s. massivləri daxildir.