Top 10 similar words or synonyms for fermanın

qaramurad    0.743999

qetsbi    0.711194

teoremlə    0.696239

gilanlar    0.693728

kvirikenin    0.690224

sadiqik    0.686274

britaniyanı    0.679319

əmili    0.677447

girs    0.671679

getsbi    0.670249

Top 30 analogous words or synonyms for fermanın

Article Example
Böyük Ferma teoremi Fermanın böyük teoremində sonuncu həmlə və axır ki o, isbat olundu!!!!
Pyer Ferma Fermanın böyük teoremində sonuncu həmlə və axır ki o, isbat olundu!!!!
Pyer Ferma Fermanın əyriyə toxunan düz xəttin qurulmasına, əyrixətli trapesiyanın sahəsinin tapılmasına, əyrinin uzunluğunun hesablanmasına tətbiq etdiyi, üsullar diferenesial və inteqral hesabının yaradılmasına yol açdı. Bunlara baxmayaraq, Fermanı məhşurlaşdıran onun ədədlər nəzəriyyəsinə aid işləri olmuşdur. Fermanı həlli olmayan məsələlər daha çox maraqlandırırdı. Onun ən məhşur “mümkünsüzlük” haqqında təklifi Fermanın böyük teoremidir .
Blumfonteyn 1840-cı ildə geniş düzənlikdə bir fermer məskən salır. Fermanın yeri "Blumfonteyn" "güllər məskəni" adlandırılır. Bu gün də şəhər qızılgül kolları ilə zəngindir.
Hay Day Oyunçunun əmisi artıq fermanın qayğısına qala bilmir və buna görə də fermanı oyunçunun əllərinə əmanət edir. Oyun müqəvvanın müşayiəti ilə oyunçunun buğda biçməyi öyrənməsi ilə başlayır.
Böyük Ferma teoremi Başqa sözlə qeyri-müəyyən tənliyinin n≥3 olduqda, heç bir rasiolnal həlli yoxdur. Bu təklif Fermanın böyük və ya sonuncu teoremi adlanır.
Zirə (Xəzər) XX əsrin əllinci illərində Zirə ətrafındakı Fermanın ərazisinə Şamaxının Cəbirli kəndinin əhalisinin bir qismi köçürülmüş və orada «Cəbirli» adlı kiçik bir kənd əmələ gəlmişdi. 
Pyer Ferma Başqa sözlə qeyri-müəyyən tənliyinin n≥3 olduqda, heç bir rasiolnal həlli yoxdur. Bu təklif Fermanın böyük və ya sonuncu teoremi adlanır. Onun isbatını riyaziyyatçılar 350 ildən çox axtarmalı olmuşlar.
Endryu Uayls Endryu Uayls 1995-ci ildə Fermanın böyük teoreminin tam isbatını vermiş və bu nəzəriyyənin ixtiraçısıdır. Bu həmin ana qədər dünyada ən çətin riyazi tapşırıq hesab olunurdu. O, riyazi elmlər sahəsində 15 mükafata layiq görülüb.
Ferma nöqtəsi Həndəsədə çox gözəl bir teoremin adı Fermanın ilə bağlıdır. Bu üçbucaqda Ferma-Toriçelli nöqtəsinin tapılmasıdır. Bu nöqtə keçmişin ən böyük 3 riyaziyyatçısının adı ilə bağlıdır. İlk dəfə onun haqqında Pyer Fermanın işlərində danışılır. O, ABC üçbucağının daxilində elə F nöqtəsinin yerləşməsi haqqında məsələni tələb edirdi ki, FA+FB+FC cəmi minimal olsun. İsveçrə alimi Yakob Şteyner bu məsələyə daha ümumi halda baxmışdır: o, 3 məntəqəni birləşdirən ən qısa yol şəbəkəsinin tapmağa çaışırdı. Məlum olur ki, şəbəkə mütləq bir nöqtədə birləşən düzxətli yollardan ibarət olmalıdır, belə ki, yollardan biri nöqtəyə çevrilə bilər. Belə qoyuluşda məsələ sırf praktiki əhəmiyyət daşıyır, məsələn, naqil şəbəkələrinin çəkilişində belə bir məsələni həll etmək lazım gəlir.