Top 10 similar words or synonyms for diapazonunu

mənəviyyatında    0.735995

sional    0.730197

flowering    0.727737

affin    0.727140

spektrlərini    0.726885

nüvədəki    0.725150

disketi    0.725139

mikronüvə    0.724051

şüalanmalarının    0.723904

yield    0.723678

Top 30 analogous words or synonyms for diapazonunu

Article Example
Poli̇mer kompozi̇tləri̇n quruluşu və xassələri̇ni̇n vəzi̇yyəti̇ haqqında i̇cmal Mövcud doldurucularn qarışdırılma və yaxud modifikasiya yolu ilə alınan geniş funksiyaları onların tətbiq diapazonunu genişləndirir [2,15].
Elektronika (musiqi) Elektronika - bəzi rəqs növləri ilə müxtəlif fəaliyyətlərdə fond musiqisi olaraq istifadə edilmək üzrə hazırlanan və müasir elektronik musiqinin geniş diapazonunu əhatə edən musiqi janrıdır.
Windows Azure 2 - GET Blob – GET diapazonunun qayıdışı üçün standart HTTP-əməliyyatından istifadə edərək bütün blobu və ya baytlarla blob diapazonunu əldə etmək
Ksilofon Ksilofonun təkmilləşdirilməsi 1830-cu illərə aiddir. Belorus musiqiçisi Mixoel İosef Quzikov bu alətin diapazonunu iki+yarım oktavaya qədər genişləndirmiş, həmçinin, taxta blokları xüsusi tərzdə 4 sıraya düzməklə konstruksiyanı dəyişmişdir. Ksilofonun bu modeli sonralar 100 ilə yaxın istifadə olunmuşdur.
Poli̇mer kompozi̇tləri̇n quruluşu və xassələri̇ni̇n vəzi̇yyəti̇ haqqında i̇cmal “Doldurucu” termini genişdir və böyük material diapazonunu özündə birləşdirir. Burada doldurucular bərk dispers materiallar kimi (üzvi və qeyri üzvi) sərbəst təyin edilib. Onların qeyri-müntəzəm forması iynəvari, liftşəkilli və yaxud plastik ola bilər və plastiklərə böyük həcmdə daxil edilirlər. Piqmentlər və elastoölçülü matrisalar adətən bu təyinata daxil edilmirlər [31-35].
Palitra 2. Rənglər cədvəlinin konkret anda ekranda əks etdirilə bilən rəngləri müəyyən edən altçoxluğu. Palitradakı rənglərin miqdarı bir pikseli göstərmək üçün istifadə olunan bitlərin miqdarı ilə müyyən olunur. Məsələn, 4 bitlə göstərilən piksel 16 rəngdən biri ola bilər. Deməli, pikseli göstərmək üçün istifadə olunan bitlərin sayı palitranın rənglər diapazonunu müəyyənləşdirir. Həmin misala qayıtsaq, 4-bitli pikselin 16-rəngli palitrası ola bilər.
Füzuli Hüseynov Akademik Milli Dram Teatrındakı fəaliyyəti ilə paralel olaraq, F. Hüseynov "Azərbaycanfilm"in istehsal etdiyi bir neçə filmdə də çəkilmişdir. "Təhminə"dəki Spartak, "Bəyin oğurlanması"ndakı Elxan, "Ölülər"dəki Mirzə Cəlil və s. bu kimi obrazlar aktyorun yaradıcılıq imkanlarının geniş diapazonunu bir daha təsdiqləyir.
Ağabacı Rzayeva A.Rzayeva öz yaradıcılığının janr diapazonunu genişləndirməyə də can atmışdır. Bu mənada onun musiqili səhnə əsərlərini ("Günəş eşqi", "Höcət eləmə"), variasiyalarını, iki sonatasını, qaboy, tar və kamança alətləri üçün yazdığı pyesləri, xalq çalğı alətləri üçün "Şənlik" süitasını da qeyd etmək olar. Xalq çalğı alətləri orkestrinin tərkibinə klarnet alətinin salınması da Ağabacı Rzayevanın adı ilə bağlıdır.
Klapan Musiqi alətlərində tətbiq olunan klapanalar: müxtəlif tenor və basa malik blokfleytalar, rauşpfayfa və s. - əl barmaqları ilə bağlanması çətilik yaradan, bir-birindən uzaq yerləşən çalğı deşiklərinin bağlanmasında istifadə olunur. Digr çalğı alətlərində - fleyta, klarnet, saksofon, qaboy və s.-lərdə səslənmə diapazonunu genişləndirmək və applikasiyanı rasionallaşdırmaq (barmaqların işlməsini asanlaşdırmaq) üçün tətbiq olunur.
Kaunas Texnologiya Universiteti "İxrac mühəndisliyi" proqramı Avropa bazarının beynəlxalq komandalarında işləmək, keyfiyyətli məhsul hazırlamaq, texnologiyalar və onlardan effektiv istifadə etmək məqsədilə gənc mütəxəssislərin hazırlığı üçün yaradılıb. Sözügedən proqram fundamental və tətbiqi istiqamətlər daxil olmaqla tədqiqatların geniş diapazonunu təqdim edir. İqtisadiyyat və idarəetmə həmçinin bu proqramda mühüm rol oynayır. Dörd illik təlimdən sonra əldə edilmiş müasir bilik və bacarıqlar nəticəsində bakalavr diplomu tələbəyə verilir.