Top 10 similar words or synonyms for düşdükcə

vermədikdə    0.672274

verməyin    0.663359

verməməlidir    0.649005

verəcəyinə    0.646017

verməsinlər    0.643923

tutmasını    0.639533

verməyəcəyini    0.634121

versəniz    0.628645

verməmiş    0.628045

vermədən    0.626472

Top 30 analogous words or synonyms for düşdükcə

Article Example
Mustay Kərim Nur düşdükcə şırımlara
Robert Levandovski ""Mən sadəcə, top ayağıma düşdükcə zərbə vurdum. Belə olacağını düşünmürdüm. Bu, sadəcə dəlilikdi"."
İlişgənkimilər Suda oksigenin az olmasına uyğunlaşmışdır (əlavə olaraq, bağırsaq tənəffüsündən də istifadə edir). Su hövzəsinin qurumasına davam gətirir (lilə girir və yuxuya gedir). Atmosfer təzyiqi aşağı düşdükcə tez-tez suyun üzərinə qalxıb hava udur. Çox vaxt akvariumda saxlanılır. Qərbi Avropada nadir növdür. BTMİ-nın “Qırmızı kitab”ı na salınmışdır.  
Ferromaqnetizm NpFe–də maqnit anizotropiyası 111-dir. NpFe-də Küri temperature 500 K-dən çox olarsa (T ~500 K), o həmçinin paramaqnit və kub simmetriyalı olar. Küri temperaturu aşağı düşdükcə, harada romboedrik bucaq 60° (kub faza) 60.53°-yə dəyişərsə, romboedrik deformasiya yaranır. Kub fazada bu formula_1 = 1.00 qədər azalır. Bu ifadə əasən triqoal və tetraqonal miqyasda deformasiyaların (əyilmələrin) müqayisəsi zamanı əhəmiyyətlidir.
Fərhad Ağazadə 9 kanuni-sani (yanvar) 1919-cu il 83-cü sayında yazır: ""...Yüz ildən çoxdur ki, rus əsagiri Qafqaz qitəsini işğal etmişdir. Sair qafqazlılar ilə bahəm azərbaycanlılar da rus mətnətini qəbul edərək kəmali-sidq və ixlasi-qəlblə davranıb, yeri düşdükcə özünün hamıdan doğru və sadiq bir təbəə olmasını qalən və felən qəvi dəlillər ilə sübut etmişdir"."
Üçgün O vaxtlar hazırda Üçgün əhalisinin yerləşdiyi yer uçquna məruz qalmış yerlər olub. Uçqun ləzgi dilində "şqun" sözləri tədricən dəyişikliyə məruz qalaraq Üçgün şəklini alır. Çay torpağı yuyub aşağı düşdükcə islanmış torpaq sahələri çaya doğru sürüşürdü. Burada mal-qara saxlamaq üçün şərait, əkin üçün yararlı sahələr olduğu üçün bir neçə nəsil burada məskən salmışlar.
Şotland funtu Şotland funtunun keyfiyyəti aşağı düşdükcə onun ingilis funtuna nisbəti də dəyişirdi. 1603-cü ildə Şotlandiya kralı I Yakov İngiltərənin kralı olduqdan sonra 1 funt sterlinq 12 şotland funtuna bərabər edildi. 1707-ci ildə Uniya haqqında Akt qəbul edildikdən sonra şotland funtu dövriyyədən çıxarıldı.
İrəvan xanlığı İrəvan qarnizonunun imkan düşdükcə qaladan çıxaraq bir neçə istiqamətdə qəfil hücumları rus qoşunlarınının ağır itki verməsinə gətirib çıxarırdı. Mühasirədə olan irəvanlıların belə hücumları nəticəsində rusların 13 zabiti və 173 əsgəri öldürüldü. Qacar qoşunları ilk dəfə İrəvana qalanın mühasirəsinin 15-ci günü gəlib çatdılar və rus qoşunları ilə müdafiəçilər arasında baş verən 8 saatlıq döyüşdə ruslar 3 zabit, 120 əsgər itirdilər, 6 zabit, 200 əsgər isə yaralandı.
Sinəmdə yurd dağı var (kitab) Portret oçerklər silsiləsini xatırladan kitabın maraqla oxunmasının əsas səbəbi müəllifin həmin odlu–alovlu illərin içində səngər həyatı yaşamasından irəli gəlir. Başqa sözlə, müəllif ya özünün şəxsən iştirak etdiyi döyüşlər və onun iştirakçıları barədə yazmış, ya da regionda gedən başqa döyüşün iştirakçısı ilə üzbəüz oturub söhbət etdiklərini kağıza köçürmüşdür. Maraqlısı bir də odur ki, oçerklərdə adları çəkilən şəhər və kəndlərimizin əksəriyyəti haqqında yeri düşdükcə ya statistik, ya da tarixi faktlar xatırlanır.
Doktrina Jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzi “Doktrina” JHAM ölkədə hərbi sahədə yazmağa maraq göstərən jurnalistlərlə daima bir yerdədir, onlarla əlaqə saxlanılır, lazımi informasiya dəstəyi, ekspert yardımı edilir. İmkan düşdükcə hərbi yazarlar arasında müxtəlif mövzularda müzakirələrin aparılmasına, müxtəlif layihələrdə onların iştirak etmələrinə çalışılır. “Doktrina” JHAM ekspertləri ölkənin bir sıra KİV və QHT-lərindən olan həmkarlarla Azərbaycanda hərbi jurnalistikanın inkişafının təmin edilməsi, mexanizmlərin yaradılması, güc strukturları ilə media təmsilçiləri arasında əməkdaşlığın qurulması istiqamətində səylə çalışırlar və müəyyən uğurlarımız ortadadır.