Top 10 similar words or synonyms for canlılarla

göbələklərlə    0.732603

məməlilərdən    0.719489

həşarat    0.709798

quşlarla    0.707303

balinakimilərin    0.705259

krevetlər    0.705230

onurğasızlarla    0.699960

hörümçəklər    0.698388

kril    0.697800

qurbağalar    0.697550

Top 30 analogous words or synonyms for canlılarla

Article Example
Qafqaz su samuru Əsasən balıqla, eləcə də suda və suya yaxın yaşayan onurğalı canlılarla qidalanırlar.
Bentofaq balıqlar Bentofaq balıqlar – su hövzələrinin dibində yaşayan canlılarla qidalanan balıqlar - çəki, lil balığı, daban balığı və başqaları.
Üstüzən Başlıca olaraq plankton canlılarla, rotatorilər, kopepodlar və qismən detridlə qidalanır. Nisbətən iri fərdləri havadan suya düşən cücüləri də yeyir.
Anodonta Anodontanın başı redukisiyaya uğramışdır. Ayağın dibinə yaxın ağız yerləşir. Manti boşluğuna daxil olan suda birhüceyrəli canlılarla qidalanır.
Antropologiya Merologiya insan orqanizminin ayrı-ayrı hissələrinin dəyişkənliyini tədqiq edir. Nəticədə insanın başqa canlılarla qohumluq əlaqələrini və onun heyvanlar aləmində yeri müəyyən olunur.
Kütüm Kütüm yarımkeçici balıqdır, daim dənizdə yaşayır, kürü tökmək üçün şirin sulara girir. Dənizdə yaşayan canlılarla, əsasən ilbiz, yengəc, krevetka və s. ilə qidalanır.
Etobur Meksikada bu vaxta kimi canlılarla qidalanan bir hörümçək növünün artıq qarışqalar kimi yarpaq yeməyə başladıqları müşahidə olunub. Bu, hörümçəklərin yarpaq yeməsi ilə bağlı dünyada qeydə alınan ilk faktdır. Bu barədə "Current Biology" jurnalında Villanova Universitetinin alimlərinin apardıqları araşdırma dərc olunub.
Xəzər külməsi Bentosla qidalanan balıqdır. Molyusklarla, xironomid sürfələrilə, yanüzən xərçənglərlə, diatom yosunlarla, su bitkilərilə və digər canlılarla qidalanır. Biomüxtəlifliyin bir kompanentidir, əsasən su onurğasızları ilə qidalanır, özü isə yırtıcı balıqların, sürünənlərin, balıqyeyən quşların və məməlilərin qidasını təşkil edir.
Albert Şveytser "Yaşama saygı", həyatda əmin olduğumuz tek şeyin yaşadığımız ve yaşamımızı sürdürme isteğimiz olduğunu söyler. Bu, kendimizden başqa tüm canlılarla (fillerden yerdeki otlara kadar) paylaştığımız bir şeydir. Öyleyse tüm canlıların kardeşleriyiz ve kendimize gösterilmesini istediğimiz ilgi ve saygıyı onlara göstermek zorundayız.
Naxçıvan Yəhudi tarixçisi İosif Flavi yazır ki, Naxçıvan toponiminin meydana gəlməsi Nuhun əfsanəsi ilə əlaqədardır. Nuh peyğəmbər Allahın əmri ilə düzəltidiyi gəmidə öz ailəsi, götürdüyü canlılarla birlikdə xilas olmuş və indiki Naxçıvan ərazisində məskən salmışdır. Toponim "Nax" "çi" "van" olaraq 3 tərkib hissəsinə ayrılmış və "Nax" Nuh peyğəmbərin adı, "çi" türk dillərində isimdüzəldən şəkilçi, "van" isə iran dillərində məskən, yer bildirən sonluq kimi göstərilmişdir.