Top 10 similar words or synonyms for buffa

cillik    0.878693

roden    0.876977

arroyo    0.874295

albertina    0.873186

caudatus    0.872947

tennison    0.872783

bobrus    0.871385

naemorhedus    0.871051

muallimi    0.869864

banasiak    0.869198

Top 30 analogous words or synonyms for buffa

Article Example
Domeniko Çimaroza Domeniko Çimaroza (17.12.1749, Neapol yaxınlığında Aversa– 11.1.1801, Venesiya) – italyan bəstəkarı, buffa-operanın görkəmli nümayəndələrindən biri.
Domeniko Çimaroza Qeyri-adi musiqi istedadı olan Çimaroza 1761-ci ildə “Santa-Mariya di Loreto” konservatoriyasına daxil olmuş və 1772-ci ildə oranı bitirmişdir. 1772-ci ildə Neapolda “Qrafın qəribəlikləri” adlı ilk buffa-operası tamaşaya qoyul muşdur. Çimaroza 1787-ci ildə Peterburqa dəvət olunmuş və 1791-ci ilə qədər saray kapel meysteri işləmişdir. Burada “Günəş qızı” (1788), “Kleopatra” (1789) operalarını yazmış və tamaşaya qoymuşdur.
Domeniko Çimaroza 1791– 92-ci illərdə Avstriya imperatorunun saray kapelmeysteri olmuş və burada dünya şöhrəti qazanmış, ən məşhur “Gizli nikah” (1792; bu əsər 1984-cü ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası yanında Ş. Məm - mədova adına Opera studiyasında tamaşaya qoyulmuşdur) buffa-operasını yaratmışdır. 1793-cü ildə Çimaroza İtaliyaya qayıtmış, Neapolda saray kapelmeysteri vəzifəsini tutmuşdur. 1799-cu ildə Neapolda respublika elan olunmasını sevinclə qarşılamış, bu hadisə ilə bağlı “Patriotik himn”i (sözləri L. Rossinindir) yazmışdır. Çimaroza həmçinin “Olimpiada” (1784), “Horatsilər və Kuriatsilər” (1796) seria- operalarının, oratoriyaların, kantataların, orkestr və kamera-instrumental əsərlərin və s. müəllifidir.
Gənc Verterin iztirabları Bu roman Hötenin "Qöts fon Berlihinqen" dramından sonra ədədbiyyatda ikinci uğuru idi. Dram kimi məktublar formasında yazılan roman da "Fırtına və gərginlik" cərəyanına aid edilir. "Gənc Verterin iztirabları" müəyyən dərəcədə avtiobiqrafik xaraketer daşıyır, bu romanda Höte özünün Şarlotta Buffa olan platonik məhəbətini təsvir etmişdi. Höte onunla 1772-ci ildə Vetslar məhkəməsində praktika keçdiyi zaman tanış olmuşdu. Əsərin faciəli sonu, Verterin intiharı ilə bitməsi Hötenin dostu, evli qadına aşiq olub, məhəbətindən əziyyət çəkən Karl Vilhelm Yerusalemin intiharı ilə bağlı olmuşdur. Lottenin ədəbi obrazı Hötenin o dövrdə başqa rəfiqəsinə - Maksimilane fon Laroşa məxsusdur.