Top 10 similar words or synonyms for balıqartırma

quşçuluq    0.768988

zavodlarının    0.752421

sement    0.743962

zavodları    0.731089

konserv    0.722282

tullantı    0.713011

pambıqtəmizləmə    0.705858

kombinatı    0.701010

sexi    0.700721

nərə    0.694197

Top 30 analogous words or synonyms for balıqartırma

Article Example
Neftçala rayonu Rayonda Nərə cinsli balıq körpələrinin süni yolla artırılması və bərpası üçün "Seymur Qəzənfəroğlu Kərimov adına Təcrübi Nərə Balıqartırma Zavodu" (Bankə qəsəbəsi) və "C. Cavadov adına Nərə Balıqartırma Zavodu" (2-ci mayak qəsəbəsi) fəaliyyət göstərir.
Adi durnabalıq Ekoloji əhəmiyyəti müəyyənləşdirilməyib. Əmtəə keyfiyyətinə malikdir. Qiymətli vətəgə balıqlarını və onların körpələrini yeməklə balıqartırma təsərrüfatlarına ziyan verir.
Uzunburun Azərbaycanda uzunburun ehtiyatı əsasən süni yolla nərə balıqartırma zavodlarında bərpa olunur, qismən isə təbii yolla Kür (Varvara su anbarı aşağıda) və Araz (Qaradonlu kəndində, Bəhramtəpədən aşağı hissədə) çoxalır.
Xəzər kumjası Ehtiyatını bərpa etmək üçün iki süni balıqartırma zavodu təşkil olunmuşdur – Çaykənd və Qəbələ zavodları. Süni artırmanın miqyası genişləndirilməli, bu məqsədlə Kür populyasiyasından törədici kimi istifadə olunmalı, mühafizə tədbirləri gücləndirilməlidir.
Çökə Miqrasiya vaxtı Volqa çayında tutulan cinsi yetişkənliyə çatmış çökələrin yaşı əsasən 4-8 arasında olur Çökənin cinsi yetişkənliyə (4 yaş) tez çatmasını və şirin suda yayılmasını nəzərə alaraq onu balıqartırma təsərrüfatlarında çoxaldırlar.
Balıq xəstəlikləri Əmtəə balıqçılığı təsərrüfatlarında süni balıqartırma zamanı yetişdirilmiş balıqlar müxtəlif xəstəliklərdən məhv ola bilir. Odur ki, kütləvi xəstəliklərin baş verməməsi üçün vaxtında sanitariya və profilaktika tədbirlərinə mütləq əməl olunmalıdır. Bu tədbirlər əsasən aşağıdakılardan ibarətdir:
Xəzər dənizinin problemləri Bu çirkləndirici mənbələr içərisində birinci yeri Xəzərə axan çaylar tutur.Belə ki,son məlumatlara görə çaylar vasitəsilə Xəzər dənizinə ildə 75 milyon ton neft məhsulları gətirilir ki,bunun da 95 faizi Volqa çayının payına düşür.Çirklənmənin və qanunsuz ovun artması,Xəzər ətrafındakı balıqartırma zavodlarının əvvəlki güclə işləməməsi dənizdə bir çox növlərin,xüsusən nərə balığı ehtiyatının tükənməsi təhlükəsini yaratmışdır.
Çapaq Xəzərdə çapağın təsərrüfat əhəmiyyəti böyük,Azərbaycanın balıq ovunda isə,əksinə,cüzidir.Hazırda Mingəçevir su anbarında daha çox çapaq tutulur.May-iyunda çapaq böyük kürütökmə sürüləri əmələ gətirərək sahil dayazlığına yanaşarkən onların ovu aparılır.Kürün axını tənzimləndikdən sonra onun aşağı axarında çapaq ehtiyatları,o qədər də səmərəli istifadə edilməyən balıqartırma təsərrüfatlarında,qismən təbii kürütökmənin hesabına təmin edilir.
Ağ balıq Bölgə - yağlı balıqlar kateqoriyasına aid edilən vətəgə balığıdır: onun bədənində 11,3-14,9%, kürüsündə isə 14% yağ vardır. Ayrı-ayrı illərdə Azərbaycanda bölgə tutulması 23-24 min sentner, yaxud bütün nərəkimilərin yarıdan çoxunu təşkil etmişdir. Dənizdə intensiv tutulma nəticəsində bölgə ehtiyyatları və uyğun olaraq tutulması güclü şəkildə azalmışdır. Hazırda balıqartırma zavodlarında süni çoxaltmanın sayəsində dənizdə ehtiyatı xeyli artmışdır.
Knyaz Hacıyev K.M.Hacıyevin rəhbərliyi altında arxada qalan illər ərzində respublikamızın bölgələrində bir sıra dövlət əhəmiyyətli obyektlər – Neftçala rayonunun Xıllı qəsəbəsində beynəlxalq standartlara cavab verən məhsuldarlığı ildə 15 mln. xırda nərə balığı istehsal edən Balıqartırma zavodu, dövlət əhəmiyyətli başqa energetika və hidrotexniki obyektlər tikilib istismara verilmişdir.