Top 10 similar words or synonyms for altının

kürkü    0.756401

əzilib    0.749919

cəhrə    0.746411

ideoqram    0.746233

daramaq    0.743365

döşək    0.741934

örkən    0.725927

ağacla    0.720073

sağmal    0.717350

süzün    0.715147

Top 30 analogous words or synonyms for altının

Article Example
Əsəd bəy Vəzir On altının mənə nə layiqi var.
Napoleon Bonapart altının açıldığını görür. Fiqurun içindən Yelena adasından qaçmaq üçün
İslamda paklayıcılar Nəcis ayaq və ayaqqabının altının, asfalt və ya ağacla döşənmiş bir yer üzərində yeriməklə pak olması mübahisəlidir.
İslamda paklayıcılar Ayaqqabının içi yol getməklə pak olmaz. Corabın altının da, dəri və buna bənzər şeylərdən deyilsə, yol getməklə pak olması mübahisəlidir.
İslamda paklayıcılar Nəcis olan ayaq və ayaqqabı altının yaş olması lazım deyil. Quru olsa belə, yol getməklə pak olur.
Gəncə qalasının işğalı Gecənin qaranlığından istifadə edərək şəhər divarına nərdivanları söykəmək üçün səhər altının yarısı dəstənin hücum üçün hərəkəti başladı.
Seyidlər (Kəlbəcər) Daş bulaq, Mamırlı bulaq, Sarı bulaq, Novlu bulaq, Yılbırt bulağı, Qara bulaq, Şorun bulağı, Mahmudun bulağı, Qaragöl bulağı, Tala bulağı, Gur bulaq, Quzey damının altının bulağı, Çeyilin bulağı.
Şimiltəy Şimiltəy xanım - türk və altay mifologiyasında yer altı tanrıçası. Şebəldəy xanım və ya Sibildəy xanım olaraq da xatırlanır. Cəhənnəm və yer altındakı bütün fövqəladə varlıqlar onun hökmü altındadır. Yer altı aləmiylə əlaqəli olan bütün qadın şamanlara liderlik edir. Çox uzun mis bir dimdiyi vardır. İstədiyində buludların arxasına uça bilər. Altay əfsanələrinə görə yer altının sahibi, yer altı aləminə bağlı bütün qadın şamanların lideridir. Ölüb dirilmələr halındakı zaman dövrünü kainatın nizamını işarələr.
Müqəddəs Varvara kafedralı Müqəddəs Varvara kafedralının memarlığı özündə Çexiyada inkişaf etmiş qotik üslubu haqqında əyani bir vasitə sayıla bilər. Barokko üslublu sənət əsərlərindən başqa, kilsə interyerinə presbiteridə yerləşən Matiyaş Raysekin emalatxanasında 1510-cu ildə hazırlanmış sanktuari, həmçinin 1480-1490-cı illərə aid usta Nimburqlu Yakubun nəfis qotik naxışlarla bəzədilmiş xor skamyaları da daxildir. Kilsə tək insanlar üçün deyil, həmçinin tanrının izzəti üçün də inşa olunmuşdu. Durbin ilə silahlandıqda, sütunların üstünün və tağların altının bəzədilmiş fantastik faunasını - cin, harpiya, qanadlı qoyun və quruqurbağalarını görmək olar. Kilsənin cənub hissəsində yerləşən sütünlardan birində meymunun kiçik heykəli yerləşir. Meymun əlində portağal saxlayır - bu, Çex heykəltəraşlığında portağalın ilk görüntüsü sayılır. Kafedralın kapellalarında dağ mövzulu görkəmli və müstəsna orta əsr incəsənətinə aid gotik fresklər təqdim olunmuşdu. Bunlardan ən qiymətliləri - Səba kraliçasının gəlişi, Trayan Məhkəməsi, Kumlu Sivilla və digərləri Vrhoviştli Mihal Smişekin türbə-kapellasında yerləşir. Kilsənin rəssamlığı qotika üslubunun ən yaxşı nümunələrindən sayılır. Burada Holland incəsənət məktəbi ilə əlaqə hiss olunur. Bu da fresk müəllifinin Hollandiyada təhsil aldığı ehtimal olunur.