Top 10 similar words or synonyms for əskişəhir

yalova    0.716309

hatay    0.712973

nevşəhər    0.711149

yerleşen    0.709860

yeddisu    0.708772

edremit    0.707925

kestel    0.695237

inegöl    0.694797

adıyaman    0.694783

qəhrəmanmaraş    0.692780

Top 30 analogous words or synonyms for əskişəhir

Article Example
Milli tayfası Tayfa bugün Şanlıurfa/Viranşəhir başta olmak üzərə; Van, Mardin, Əlazığ, Konya, İzmir, Ankara,ƏSKİŞƏHİR, Kars, Diyarbakır, Sivas, İstanbul, Tuncəli gibi illərdə yoğun yaşamaktadırlar.
Şeyx Ədəbalı Şeyx Ədəbali əslən Qaramanlıdır. Qaramanda başladığı təhsilini Şamda tamamladı. Təfsir, hədis və İslam hüququnda uzmanlaştı. Mövlana Cəlaləddin Rumi və Hacı Bektaşı Vəli kimi zamanının böyüklərinin söhbətlərində iştirak etmişdi. Əskişəhir yaxınlarında o zamankı adıyla İtburnu kəndində yaşamışdır. Öz tikdirdiyi mədrəsədə şagird yetişdirdi və xalqı işıqlandırdı. Biləcikdə tikdirdiyi dərgahda, Osman Qazini də bir çox dəfə qonaq etmişdir.
Orxan Şaiq Gökyay 1927 tarixində İstanbul Darülfünunu Ədəbiyyat Fakültəsinə yazıldı. Burada müəllimi Fuad Körülü'den təsirləndi. Almancasını inkişaf etdirdi. Ədəbiyyat Fakültəsini bitirdikdən sonra Kastamonu, Malatya, Edirne, Ankara, Əskişəhir və Bursa da ədəbiyyat müəllimliyi etdi. "Bu Vətən Kimin?" Orxan Şaiq Gökyay şeirini Bursa da ikən yazdı. Ədirnədə vəzifə yerinə yetirdiyi sırada özü kimi öğremenlik edən Ferhunde Sarıoğlu ilə evləndi. 1938-ci ildə Dədə Qorqud hekayələrini nəşr etdi. Daha sonra Musiki Müəllim Məktəbində, Qalatasaray Liseyində və Çapa Təhsil İnstitutunda ədəbiyyat müəllimliyi etdi.
Zeybək rəqsi Daxili Ege rəsmləri; Kütahya, Bursa, Afyonkarahisar, Balıkəsirdə şərq seqmentləri, Əskişəhir və Biləcik zeybək mövqeyini təsir etdi. Yenə də Ankaranın tərəfində oynanan oyunlar zeybek kateqoriyasına daxil olur. Kaşıklı zeybək də oyun xarakterli Sinopa uzanan Qərb Qara dəniz Bölməsini ehtiva edir. Burdur, İsparta, Antalya, Muğla-Fethiye və Dənizlinin (Acıpayam ətrafı) cənub bölgələri "Təkə" zeybəkləri daxildir və canlı tunes var. Balıkəsirdə daxili və cənub bölgələrində zeybək (təhlükəsiz) oyunlarına rast gəlinir.
Qıpçaqlar Xüsusilə XIII əsrdə, Monqol axınları qarşısında, Avrasiya çöllərində çox geniş bir sahəyə yayılan Qıpçaqlar, dinamik bir güc olaraq qonşu dövlətlərin bəzən qorxulu düşməni və bəzən də etibarlı müttəfiqləri olmaqla, çox parçalanmışlar və tarixdə öz adlarıyla xatırlanan bir dövlət yarada bilməmişlər. Buna baxmayaraq Qızıl Orda və onun davamı olan Qazan, Krım, Noyabr, Astahan, Noqay, Sibir xanlıqları kimi dövlətlərdən Misir məmluklərinə qədər, orta dövrlərdə qurulan dövlətlərdə böyük rol oynayan bir güc olmuşlar. Macarıstan, Bolqarıstan, Rumıniya, Rusiya, Gürcüstan kimi ölkələrin xalqları içində ərimişlər, lakin günümüzə qədər yer və şəxs adlarında çox izləri qalmışdı. Qazaxlarda və digər bəzi türk xalqlarında bu gün Qıpçaq adlı boylar vardır. Altay türkləri arasında da Qıpçaq adlı boy mövcuddur. Krımda Qıpçaq adını daşıyan bir kənd vardır. Anadoluda, xüsusilə Əskişəhir daxilində, Ərdahan (Mərkəz, Posof), Artvin (Mərkəz, Şavşat, Ardanuç, Yusufəli), Bayburt, Ərzurum (Tortam, Narman,Oltu) Qarabük (Safranbolu) el və mahallarında, Mərmərə bölgəsində sıx bir şəkildə Qıpçaq türkləri yaşamaqdadır. Azərbaycanın Qax rayonunda da Qıpçaq adlı kənd var. Ayrıca Axısqa türkləri də Qıpçaq boyuna mənsubdur.
II Qılınc Arslan I Qılınc Aslanın ölümüylə, Anadolu Səlcuqlu taxtı bir müddət boş qaldıqdan sonra, I Qılınc Aslanın oğlu Şahin Şah 1110-cı ildə hakimiyyətə keçdi. Amma qardaşı Rüknəddin Məsud onun sultanlığını tanımadı və Danişməndlilərin köməyilə iqtidarı ələ keçirdi. Tarix boyu qarşımıza çıxan və belimizi sındıran qardaşlararası mübarizə burda da ifritə surətini göstərir. I Rüknəddin Məsud, bir müddət Danişməndlilərin nəzarəti altında qaldı. 1142-ci ildə Danişməndli Məmməd Bəyin ölümündən sonra Anadolu Səlcuqlarının Anadoludakı üstünlüyü yenidən yarandı. Anadolu Səlcuqlu Dövləti 1146-cı ildə Bizans ordusunu Qonya önlərində məğlub etdi. Sonrakı il II Xaçlı ordusunu Əskişəhir yaxınlığında məğrubiyyətə uğratdı. Bilirsiniz ki, səlib yürüşlərinin əsl məqsədi Türkləri Anadolu və yaxın şərqdən çıxarıb məhv etməkdi. I Rüknəddin Məsud ölkəsini üç oğlu arasında bölüşdürdü və II Qılınc Aslanı vəliəhd elan etdi. I Rüknəddin Məsudun 1155-ci ildə dünyasını dəyişməsindən sonra oğulları arasında taxt döyüşləri başlandı. Bu zaman Danişməndlilər, Bizanslılar, Mosul Atabəyi Nurəddin Mahmud Zəngi və Erməni Dərəbəyi Toros birləşərək Anadolu Səlcuqlu Dövlətinə qarşı çıxdılar. II Qılınc Aslan əvvəl Bizansla sülh əldə etməyin yollarını axtardı və İstanbula gedərək müqavilə imzaladı. Daha sonra, qardaşı Şahin Şah ilə Danişməndlilərin birləşmiş ordusunu məğlub etdi. 1175-ci ildə Danişməndlilərin müstəqilliyinə son verildi.