Top 10 similar words or synonyms for çalağantəpə

ovçulartəpəsi    0.746736

sürtgəclər    0.735247

antropogenin    0.730633

töyrətəpə    0.726143

saqator    0.723723

cixix    0.720618

ovata    0.717251

börks    0.716127

çoxtəbəqəli    0.716107

peqmatitlərdə    0.715926

Top 30 analogous words or synonyms for çalağantəpə

Article Example
Çalağantəpə Çalağantəpə—Azərbaycan Respublikası Ağdam rayonunun Əfətli kəndi yaxınlığında Eneolit dövrünə aid yaşayış yeri. Çalağantəpə də müxtəlif yaşayış və təsərrüfat tikililərinin, dulus kürələrinin qalıqları və qəbirlər aşkar edilmişdir. Çiy kərpicdən tikilmiş binalar dairəvi planlıdır. Evlərin birində divarlar əhənglə ağardılmış və qırmızı boyaqla naxışlanmışdır. Evlərdə həsir qalığına da təsadüf edilir. Təsərrüfat tikililərindən birində yanğın nətiçəsində kömürləşmiş xeyli buğda, arpa, həmçinin vələmir dənləri aşkar olunmuşdur. Başqa tikilidə 3 iri küp basdırılmışdır. Çalağantəpə əhalisi oturaq həyat keçirmiş, əkinçilik və maldarlıqla məşğul olmuşdur. Süni suvarma geniş yayılmışdı.
Çalağantəpə Çalağantəpə dən çoxlu daş və sümükişləmə, dulusçuluq və s. maddi mədəniyyət qalıqları tapılmışdır. Kildən düzəldilmiş və boya ilə naxışlanmış donuz fiqurunun baş hissəsi Zaqafqaziyada heykəltəraşlığa aid ən qədim nümunələrləndir. Çalağantəpə də ölülər (bəzən həsirə bükülü halda) zəngin və zərif bəzək əşyaları ilə birlikdə evlərin döşəməsi altında və ya həyətyanı sahədə basdırılmışdır. Sağlığında daşıdığı bütün bəzək əşyaları ilə dəfn olunmuş bir uşaq qəbirindən 2000-dən çox bəzək tapılmışdır. Çalağantəpə dən tapılmış ağac kömürünün radiokarbon üsulu ilə analizi yaşayış yerinin e.ə. 5-ci minilliyin 1-ci yarısına
Çalağantəpə eksponatlarının ən qədimini Çalağantəpə tapıntıları təşkil edir.
Azərbaycanda eneolit dövrü öyrənilməsində Ağdam rayonunda Çalağantəpə, İlanlıtəpə və Leylatəpə
Azərbaycanda eneolit dövrü Qarabağ düzənliyində Çalağantəpə və İlanlıtəpə yaşayış yerləri məsafəcə yaxın
Azərbaycanda eneolit dövrü vardır. Kültəpə və Çalağantəpə qəbirlərində bəzi daş növlərindən hazırlanmış
Azərbaycanda eneolit dövrü Kültəpə, Çalağantəpə və başqa yaşayış yerlərinin sakinləri sümükdən və
Azərbaycanda eneolit dövrü Ancaq ərazisi Kültəpə və Çalağantəpə yaşayış yerlərində tədqiq olunan bəzi
Azərbaycanda eneolit dövrü ilə naxış vurulmuşdur. Divarı ağardılmış və boya ilə naxış vurulmuş bina Çalağantəpə
Azərbaycanda təbabət Azərbaycanın Çalağantəpə məntəqəsində aparıılmış arxeoloji qazıntılar nəticəsində, e.ə. IV minilliyə aid və üzərində trepanasiya əməliyyatının izlərini daşıyan insan kəlləsi aşkar olunmuşdur.