Top 10 similar words or synonyms for onderrigprogram

korreksie    0.785394

rtf    0.781232

pikturale    0.776303

foutsporing    0.774275

lengteligging    0.774104

taakgerigte    0.772277

vraagsteller    0.770370

extensive    0.769815

nuutgeskrewe    0.768605

ntfs    0.768312

Top 30 analogous words or synonyms for onderrigprogram

Article Example
Taakgerigte en kommunikatiewe aktiwiteite vir addisioneletaal-onderrig Die volgende uiteensetting van taaktipes is in die onderrigprogram gevolg:
Taakgerigte en kommunikatiewe aktiwiteite vir addisioneletaal-onderrig Die taakgerigte en kommunikatiewe benaderings tot taalonderrig word bespreek en dan kry die onderrigprogram aandag. Daarna volg die kriteria wat in aanmerking geneem is by die ontwerp van die onderrigmateriaal en aktiwiteite wat gebruik is. Uiteindelik word die kommunikatiewe potensiaal van die taakgerigte aktiwiteite in die onderrigprogram bespreek.
Afrikaanse volksoorlewering Die betekenis van die bogenoemde vir die onderrigprogram van Afrikaans as 'n addisionele taal is dat die kulturele ervarings van die leerder ingesluit, verryk en aangepas word deur volksoorlewering as 'n instrument in 'n literêre konteks.
Humor en die ontwikkeling van emosies en kognitiewe vermoë in taalonderrig Dit sal goed wees om in so ’n onderrigprogram genoeg geleentheid te skep vir terugvoer en die beluistering van mekaar se limerieke. Gediggies wat nie presies in die limeriekpatroon pas nie, kan beskou word as speelse versies – ook ’n aanvaarde digvorm waarmee leerders kan eksperimenteer sonder die gewone bedreiging wat met kreatiewe skryftake gepaard gaan.
Taakgerigte en kommunikatiewe aktiwiteite vir addisioneletaal-onderrig Dit ly geen twyfel nie dat die taakgerigte aktiwiteite in die kommunikatiewe benadering tot taalonderrig pas. Van den Berg se opsomming van die kenmerke van hierdie benadering rakende 'n mikro-evaluering van die onderrigprogram is gebruik om die kommunikatiewe waarde van die take in die navorsingsprogram te beoordeel. Daar is spesifiek gelet op die leerdergebaseerde, responsgebaseerde en leergebaseerde reaksies van die teikengroepe: